INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI
   

SPIS RZECZY

Słowo od Tłumacza

KSIĘGA PIERWSZA

"Diverte a malo (Odwróć się od złego)" Ps. 33, 15

I. O tym, że mądrość pożyteczniejsza jest nad wszelką uczoność

II. Jak Pan pamięta o mej pociesze i spoczynku

III. Jak mój Mistrz na różne sposoby zaprasza mnie i pociąga do Siebie

IV. O tym, że mi potrzeba dużo konsekwencji, by móc iść za Mistrzem moim

V. O nauce jaka wypływa niekiedy i z błędów

VI. O najlepszym sposobie zabezpieczenia swego losu

VII. Jak trzeba strzec samego siebie, by się nie dać oszukać

VIII. O niektórych, do głębi wzruszających słowach Pańskich

IX. O najpewniejszej drodze do poprawy ku pożytkowi bliźnich

X. O tym, że z dawnych błędów moich wiele odnieść mogę pożytku

XI. Co muszę porzucić, by nie stracić duszy swojej?

XII. O kilku wielkich błędach, w które nieraz popadam

XIII. O tym, że trzeba mi się wznosić na wyżyny myśli Bożych

XIV. Jak mam się oświecać, by nie pobłądzić

XV. Jak trzymać się drogi środkowej i prostej

XVI. Jak sił nabierać, gdy czuję że słabnę

XVII. Jak trzeba roztrząsać swe wnętrze, by móc bezpiecznie występować na zewnątrz

XVIII. O tym, że wiele korzyści przynosi łączyć się z drugimi do pracy

XIX. O tym, że dobry musi założyć fundament, kto chce uczynić wiele dobrego

XX. O kilku wołaniach Serca mojego Mistrza

XXI. O tym, że uważając na pewne rzeczy mogę stać się sposobnym do pracy

XXII. O niektórych wskazówkach pożytecznych w życiu społecznym

XXIII. O przymiotach prawdziwej gorliwości

XXIV. O tym, że trzeba opuścić samego siebie, by stać się prawdziwie pożytecznym

XXV. Krótki katechizm cnoty, który mieć trzeba w pamięci

XXVI. Jaka pieśń mnie pobudza, bym szedł w ślady mojego Boskiego Mistrza
 
 

KSIĘGA DRUGA

"Fac bonum (Czyń dobrze)" Ps. 33, 15

I. O tym, że muszę być pełen miłości, jeśli chcę być prawdziwie użytecznym

II. O szczęściu i bezpieczeństwie drogi mojej

III. O tym, że chcąc być pożytecznym, zdobywać się muszę na wielką odwagę

IV. Jak sprawie świętej służyć

V. Jakich przymiotów nabyć mi potrzeba, bym stał się katolikiem w czynach i prawdzie

VI. Jak skuteczne są przykłady Mistrza mojego

VII. Jak można świecić przez pokorę i prawdę

VIII. Jakiej potrzeba mi roztropności, bym był człowiekiem użytecznym

IX. O tym, że mi potrzeba wielkiej siły, by dokonać przedsięwzięć

X. O tym, że miłość otwiera oczy na wielkie ideały

XI. Jak wszystko skłania mnie do miłosierdzia

XII. O tym, że idąc za tymi radami mogę stać się człowiekiem użytecznym

XIII. Co mam czynić, by uzdolnić się do działania

XIV. Jak stać się użytecznym sobie i drugim

XV. Jak zdobywać prawdziwe bogactwa

XVI. Jakiej roztropności i energii, wymaga skuteczne działanie

XVII. Co mam czynić dla dusz zbawienia

XVIII. O tym, że trzymając się Chrystusa, niczego nie mam się obawiać

XIX. O tym, że wszystko zawodzi, gdy brak odwagi

XX. O rachunku sumienia, który mi mój Mistrz zaleca

XXI. O tym, żem winien być bardzo pokorny, by śpiewać Chrystusowi pieśń chwały
 
 

KSIĘGA TRZECIA

"Inquire pacem (Szukaj pokoju)" Ps. 33, 15

I. Kilka pobudek do prawdziwej gorliwości

II. O nieprzebranych skarbach prawdziwego pokoju

III. Co Mistrz mój mówi do mnie, abym pracował dla pokoju

IV. O tym, że będę mógł pracować ze skutkiem, jeśli nabiorę prawdziwego rozumu

V. Czym jest miłość i jak daleko sięga

VI. Jakimi drogami można dojść do pokoju

VII. Kilka wskazówek, które nieraz przydać się mogą

VIII. Jak mam błogosławić Boga we wszystkim

IX. Jak ostrożnie trzeba postępować, by być pokornym i pożytecznym

X. O tym, że nawet w dobrych uczynkach, wystrzegać się trzeba złudzeń

XI. O tym, że w różny sposób przyczynić się mogę do wspólnego działania

XII. O cichej wojnie Chrystusowego pokoju

XIII. O taktyce, której trzymać się trzeba dla dobra całego świata

XIV. Co mogę zdziałać sam, a co z drugimi

XV. Jak się brać do tego, by wszystko naprawić

XVI. Czemu podobne jest królestwo dobrych uczynków

XVII. Chcąc wznosić się w górę, trzeba uważać na to, co jest w dole

XVIII. Jakich środków używać, by stać się dobrym człowiekiem, bogatym w dobre uczynki

XIX. Psalm miłości bratniej, którego Mistrz mój mnie uczy

XX. O tym, że zwyciężę z mym Mistrzem, jeśli pilnie będę się miał na baczności

XXI. O naukach, jakie mi daje miłość Chrystusowa

XXII. Dziesięć wskazówek, których nigdy z oczu tracić nie trzeba

XXIII. Jak mam pracować, by nikomu nie wyrządzić szkody

XXIV. Ile dobrego wyświadczyć mogę ubogim i nieszczęśliwym

XXV. O tym, że miłując Boga, zwyciężę podstępy niezbożnych

XXVI. Jak mam kierować intencję moją na chwałę Chrystusa Pana
 

O. Gabryel Paláu T. J., Katolik uczynkiem i prawdą. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli Jan Popiel i ks. J. Rostworowski T. J. Wydanie drugie. Kraków. NAKŁADEM APOSTOLSTWA MODLITWY. 1910, str. 266. (Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono). (1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

DENUO IMPRIMI POTEST.

Wlodimirus Piątkiewicz

Praep. Prov. Gal. Soc. Iesu.

Leopoli 26/6 1910.
 
 

L. 4284/910.

POZWALAMY DRUKOWAĆ

Z książęco-biskupiego Konsystorza

Kraków, dnia 27. czerwca 1910.

† J. kard. Puzyna [(pieczęć i autograf)]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypisy:

(1) Por. 1) O. Gabriel Paláu SI, Katolik uczynkiem i prawdą.

2) Tomasz à Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

3) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauki Chrześcijańska krótko zebrana (Compendium Doctrinae Christianae). b) Wykład nauki chrześcijańskiej. Katechizm większy (Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae).

4) Św. Alfons Maria Liguori, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Myśli pobożne. c) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). d) Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy. e) Opera dogmatica.

5) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

6) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

7) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

8) O. Maurycy Meschler SI, Trzy podstawy życia duchowego.

9) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

10) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

11) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

12) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

13) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

14) Ks. Courbon, Życie w obecności Bożej.

15) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

(Przypisy od red. Ultra montes).

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2004-2005

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: