INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jak trzeba strzec samego siebie, by się nie dać oszukać

1. Co ci do tego, czy inni zaniedbują się w obowiązkach, czy dochodzą, czy nie dochodzą do celu, czy grzeszą wielomówstwem, czy są wstrzemięźliwi w słowie?

2. A jeśli ciebie postanowiono pasterzem, czy robisz coś powinien by wilków nie dopuścić do stada?

3. Próżno troszczysz się o sprawy, za które nie będziesz odpowiadał w dzień nagrody i pomsty.

4. Człowiek naprawdę pracowity wolnym będzie od wielu błędnych sądów.

5. «Pilnuj samego siebie i nauki», a obaczysz, że prochem jesteś i że nie masz z czego się wynosić i równymi albo wyższymi pogardzać.

6. Kto jest prawdziwie zajęty i oddaje się temu co robi, ten mało rozmyśla o błędach cudzych.

7. Wielu uważa za gorliwość próżną chęć postawienia na swoim.

8. Wielu sądzi, że mają ducha Mego, a oni chodzą za popędem własnej skłonności.

9. Wielu jest, co zanadto myślą o utrzymaniu swego zdania, a za mało o pokorze i poprawie.

10. Jam jest, który wiem wszystko i każdemu oddam wedle uczynków jego.

11. Nie wszystko jest cnotą, co się cnotą być zdaje. Kto wiele mówi o sobie i swych sprawach, często się zdarza, że przez to stara się ukryć jakiś błąd tkwiący w jego uczynkach.

12. Ty idź za Mną i pracuj! Po cóż się dręczysz niepotrzebnymi troskami?

13. Gdzie wielkie serce i szczerość intencji, tam nie łatwo o przesadę i nie prędko opuści się dobry uczynek dla marnej drobnostki.

14. Jeśli drudzy nie czynią co powinni i lekce sobie ważą to, co tobie jest drogim, wiedz, że przez krytykę ich postępowania nie postąpisz w pokorze i pilności.

15. Jeśli ci się zdaje, że drudzy grzeszą przeciw sprawiedliwości i świętości, rąk sobie nie myjąc, staraj się w wielkiej czystości utrzymać swe serce.

16. Kto szemrze przeciw władzy, będzie miał na sumieniu dużo zgorszenia i nieposłuszeństwa maluczkich.

17. Zanim co powiesz rozważ pilnie, czy nie byłoby lepiej zamilczeć.

18. Gdybyś rzeczywiście pragnął zdziałać dużo dobrego, cieszyłbyś się, że ci, co więcej uczynili od ciebie, więcej też chwały odnoszą.

19. Kto ma wiele pokory rozumu i serca, jeżeli nie jest do tego powołanym, nie wdaje się w sądy o drugich i nie dochodzi namiętnie czy spełnili swój obowiązek.

20. Roztrząsaj drogi swoje a obaczysz jak ci jeszcze daleko do prawdziwej miłości i do tej drogi, którą szli apostołowie.

21. Jeśli masz pociąg do sądzenia drugich i wydaje ci się, że sądzisz dobrze, wypełniaj wszystko, co ci jest poruczonym i zrób to, co tyle razy łaska Moja podawała ci do serca, a możesz zasiąść wśród sędziów w dzień wywyższenia pokornych.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 29-32.

Powrót do Spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: