INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jak mam kierować intencję moją na chwałę Chrystusa Pana

1. Synu Mój! Prawdziwy Mój uczeń i apostoł stara się wywyższyć Mnie we wszystkim, a im więcej Mnie wywyższa i wychwala, tym lepiej poznaje, żem wyższy nad wszelką cześć i chwałę.

2. Nie ustawaj więc w pracy i staraniu o sprawę Moją.

3. A żeby lepiej pokierować intencję swoją i zagrzać ducha swego, odmawiaj często taką modlitwę i słowem i sercem:

4. Pochwalony niech będzie Jezus Chrystus.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

5. Wysławiajcie Jezusa Chrystusa żywoty i moce, ciała i dusze.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

6. Wysławiajcie Jezusa Chrystusa nauki i wiedze, sztuki i literatury.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

7. Wysławiajcie Jezusa Chrystusa uczeni i geniusze, święci i aniołowie.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

8. Wysławiajcie Jezusa Chrystusa ideały i plany serc ludzkich.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

9. Wysławiajcie Jezusa Chrystusa energie i nadzieje wszelkie.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

10. Wysławiajcie Jezusa Chrystusa bohaterstwa i cnoty.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

11. Wysławiajcie Jezusa Chrystusa poświęcenia i męczeństwa.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

12. Wysławiajcie Jezusa Chrystusa społeczeństwa i jednostki.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

13. Wysławiajcie Jezusa Chrystusa nauczycielstwa i zwierzchnictwa.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

14. Wysławiajcie Jezusa Chrystusa prawa, zwyczaje i rządy.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

15. Wysławiajcie Jezusa Chrystusa narody i szczepy, ziemio i nieba.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

16. Pochwalony niech będzie Jezus Chrystus.

Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

A. M. D. G.

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 258-260.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: