INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Ile dobrego wyświadczyć mogę ubogim i nieszczęśliwym

1. Przygotuj serce do słuchania słów Moich w najgłębszym milczeniu.

2. Zbierz całą uwagę i bądź jako sługa miłujący pana swego i słuchający jego poleceń.

3. Jest mężem sprawiedliwym, kto pracuje na swe zbawienie wieczne; jest wielce sprawiedliwym, kto pracuje dla zbawienia narodu swego.

4. Ten miłuje prawdziwie, kogo prócz słów miłosnych, stać i na uczynki miłosierne.

5. Ten umie cierpieć, kto nigdy nie skarży się na krzywdy, których doznaje od bliźnich.

6. Temu wolno mówić o miłości i pokoju, kto walczy ze samym sobą, by ludzi zjednoczyć z Bogiem.

7. Powiedz Mi, w czym zwyciężyłeś siebie, a powiem ci, jakie masz cnoty.

8. Miasto wojować gniewem i przezwiskami, zwyciężaj przez dobrą rację, albo, co jeszcze lepiej, przez dobre uczynki.

9. Nie bardzo ceń sobie zapał, który kończy się na słowach; prawdziwa gorliwość jest pokorna i pokazuje się w uczynkach.

10. Kto wiele miłuje, niewiele cierpi, bo prawdziwa miłość wszystko osładza.

11. Jeżeli ziemska miłość jest ślepa na wady ukochanego, miłość prawdziwa widzi je jasno, ale na to by współczuć z biedami ludzkimi.

12. O gdyby serce twoje kochało Tego, który od wieków cię umiłował, praca dlań podjęta wydałaby ci się odpoczynkiem.

13. Jam dla ciebie uczynił tyle, ile ty dla Mnie nigdy uczynić nie zdołasz, ale za to postawiłem ci przed oczy ubogiego, byś dla niego czynił modlitwą i pracą, ile możesz.

14. Ten jest prawdziwie biednym, kto umiejąc wiele, w wielkie błędy popada.

15. Ten jest naprawdę biednym, kto wielu ma uczniów, a zapomina o Mej nauce.

16. Ten biedny i nędzny, kto mając wielką potęgę, jest niewolnikiem samego siebie.

17. Ten wreszcie jest beznadziejnie biedny, kto idzie do piekła za to, że chełpił się w nieprawości swojej.

18. Na co się zdadzą bogactwa i wiedza, roztropność i wielkość, jeśli zbywa na skarbie Mej łaski?

19. Wielka to zasługa czynić dobrze wielkim grzesznikom, bo oni są najnędzniejszymi z nędzarzy.

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 252-254.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: