INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jak mam się oświecać, by nie pobłądzić

1. Synu! Jeżeli tobie ktoś jest przeciwny, albo ty jemu, zastanów się dobrze, jak sobie z nim poczynasz, bo łatwo być może, że on nie jest ani tak złym, jak ci się zdaje, ani tak nieprzyjaznym tobie.

2. Rachować się pilnie z własnych niedoskonałości, to najlepszy sposób, by nie widzieć wad drugiego albo nauczyć się je uniewinniać.

3. Nieraz będzie ci się zdawało, że złe są zasady, które niezupełnie zgadzają się z twoimi.

4. Wtedy będziesz mógł bezpiecznie osądzić i potępić drugiego, gdy on sumiennie i jasno samego siebie osądzi i potępi.

5. Strzeż się przesady, zawsze jednak miej się na baczności, bo ani wiesz kiedy ukąsi cię żmija.

6. Odwieczny wróg ludzki ciągle przemyśliwa nad tym, jakby skusić nieostrożnych, próżnych i dumnych przez fałszywe rozumowania i pozorne dobra.

7. Nie ufaj naukom, które czynią cię gorszym i obietnicom, po których się nie poprawiasz.

8. Nie bój się tego, co cię krępuje i prawd, które ci są upomnieniem.

9. W mnogości systemów kryje się wielka próżność; prawda zawsze jest prosta i jednaka.

10. Miej w podejrzeniu to, co ci jest miłym, jeśli cię potem niepokoi i gryzie sumienie.

11. Lękaj się bardzo marzeń o wielkości, jeśli nie czynią cię pilniejszym w pełnieniu obowiązków.

12. Wolność jest prawdą tylko w Moim Kościele, bo prawdy wiary są jej podstawą i obroną.

13. Biada tym, co nadużywają prawdy i wiedzy, bo końcem ich będą ciemności.

14. Prawdziwy postęp nie zawisł na używaniu, ale na coraz cierpliwszym znoszeniu przeciwności.

15. Ten jest prawdziwym mędrcem, kto często się upokarza i chodzi drogą prawdy.

16. Ten jest prawdziwym miłośnikiem ludzi, kto poświęca się dla ich zbawienia wiecznego.

17. Temu naprawdę chodzi o wolność dla wszystkich, kto doskonale spełnia Mój zakon.

18. Przez ćwiczenie się w cnotach dojdziesz do prawdziwej mądrości, większej nad wiedzę wielu uczonych, co nauczają próżności i szaleństwa.

19. Choćbyś poznał wiele rzeczy tego świata, nic prawdziwie pożytecznego nie umiesz, jeśliś się nie nauczył roztrząsać swego sumienia.

20. Choćby ci się zdawało, że robisz cuda, nic to, jeśli nie umiałeś odpokutować swych grzechów.

21. Szczęśliwy prostaczek, co żyje porządnie, ale szczęśliwszy uczony co idzie drogą poprawy.

22. Kto mało umie, a nie jest bardzo świątobliwy, niewiele dokaże; kto wiele umie, a nie ma wiele cnoty, cóż mu po wiedzy?

23. O jak straszny rachunek czeka niektórych w tym wielkim dniu, gdy objawione będą wszystkie sumienia!
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 55-58.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: