INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Dziesięć wskazówek, których nigdy z oczu tracić nie trzeba

1. Synu, jeśli nie umiesz odpowiedzieć na najpospolitsze zarzuty bezbożnych i nie umiesz wytłumaczyć najbardziej zasadniczych prawd nauki kościelnej, czegóż dokażesz?

2. I na cóż czas twój obracasz, jeśli się nie rozumiesz na pierwszych zasadach kwestii społecznej dnia dzisiejszego.

3. Jeśli nie masz jasnych i pewnych podstaw, będziesz chciał głosić prawdę, a fałsz zbije cię z tropu.

4. Więcej znaczy jedna wola dobrze wyćwiczona i pokierowana, niż wiele rozumów niecałkiem zdrowych i słabo wykształconych.

5. Więcej znaczy jedna gruntownie przemyślana zasada, niż wiele sprzecznych sobie i niejasnych myśli.

6. Lepiej zacząć na czas, niż bardzo się spieszyć w ciągu pracy.

7. Lepiej iść za tym, co rzeczywiście pożyteczne, niż wiele mozolić się na niepewne.

8. Lepiej zawczasu obmyślać, niż daremnie wspominać, co przeszło.

9. Wiele cię nauczy rozważanie, a najlepiej wyćwiczą cię dobre uczynki.

10. Niewiele ci zaszkodzą zewnętrzne przeciwności, jeśli nauczysz się przewidywać i zabezpieczać zawczasu przed wewnętrznymi błędami.

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 247-248.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: