INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Czym jest miłość i jak daleko sięga

1. Miłość nie czeka sposobności czynienia dobrze, ale jej szuka; nie boi się jej, lecz się nią cieszy; nie stroni od niej, ale z niej korzysta.

2. Miłość bez uczynków, albo nie jest miłością, albo cierpi i wyniszcza się.

3. Miłości nie potrzeba ani bodźca, ani nagrody; kochać, to jej życie i jej odpocznienie.

4. Hojność bez miłości to albo próżność, albo oszukiwanie samego siebie; miłość bez prawdziwego kochania byłażby jeszcze miłością?

5. Staraj się więc synu o wielką miłość. Iżem miłował, oddałem się ludziom i za wszystkich pracowałem i cierpiałem.

6. Posłannictwo Moje odnosiło się bez wątpienia głównie do mężczyzn. Powołałem pasterzy i królów. Wybrałem i złączyłem apostołów. Starałem się przede wszystkim związać mężczyzn w jedno ciało mistyczne i społeczne.

7. Synu! Jeśli Mnie miłujesz, pracuj wiele wśród mężczyzn. Synu! Jeśli Mnie miłujesz bardziej niż wielu, pracuj nad zbawieniem wiecznym niewiast.

8. A jeśli Mnie miłujesz całym sercem, staraj się użyć niewiast do pracy nad zbawieniem mężczyzn.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 190-191.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: