INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Chcąc wznosić się w górę, trzeba uważać na to, co jest w dole

1. Kto chce odnieść pożytek, niech idzie w Me ślady, drogą Mego przykładu i nauki.

2. W taki sposób zmierzaj do ideału, abyś nie lekceważył i najdrobniejszych szczegółów.

3. Koło spraw wyższych chodź w taki sposób, byś nie zaniedbywał niższych. I owszem, jeśli chcesz dobrze pokierować wyższymi, musisz zacząć od tego, by niższe dobrze poprowadzić.

4. Trudno, by ten miał pieczę o swej duszy, któremu nie da spokoju zbytnia troska o chleb powszedni.

5. Jakże w to uwierzy ubogi, że pragniesz dlań wiecznego zbawienia, jeśli mu nie pomożesz do zabezpieczenia ziemskiego bytu.

6. Jeśli bezbożnik więcej od ciebie wysiłków łoży na ziemskie interesa ludzkości, nie łatwo znajdziesz wiarę, gdy będziesz rozprawiał o doniosłości dóbr moralnych.

7. Nie samym dobrem duchownym żyje człowiek, potrzeba mu i środków do utrzymania ciała.

8. Porządek wyższy niższego nie niweczy, ale go uszlachetnia i wzmacnia.

9. Co dotyczy moralnego postępu, to jest bez wątpienia wyższym dobrem rozumnej istoty.

10. Jeżeli jednak dusza daje życie ciału, to nawzajem i ciało w tym życiu wysługuje się duszy.

11. Szły za Mną tłumy, by słuchać Mej nauki, ale Ja litowałem się też nad ich nędzą.

12. Gdzie kwitną wielkie cnoty, tam i dobre kłosy rodzić się będą na roli.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 226-227.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: