INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jak sprawie świętej służyć

1. Masz wiedzieć synu, że po staraniu o zbawienie twej duszy, niczym nie przysłużysz Mi się tak bardzo, jak pracą dla dobra Mej sprawy.

2. Lecz nie myl się mniemając, że już wiele czynisz dla Mej chwały i bardzo służysz zbawieniu świata, gdy spełniłeś jakiś dobry uczynek i uczułeś pobożność w ćwiczeniach duchownych.

3. Jak wiele jest mieszkań w niebie, tak wiele jest na ziemi obowiązków.

4. Jeśli kogo powołuję, by dla dobra całego świata ofiarował Mi w szczególny sposób kadzidło modlitw żarliwych a pokornych, Ja sam wyraźnym znakiem objawię mu Mą wolę.

5. Od innych zasię żądam, by nie opuszczając modlitwy i umartwienia, służyli Mi czynem, oddając Mi chwałę przez dzieła zewnętrzne.

6. Dlatego wielka to boleść, że niektórzy z małoduszności i samolubstwa nie chcą służyć chwale Bożej na polu społecznej pracy.

7. Dopókiż będziecie ślepymi synowie światłości i jakże długo piekło odnosić będzie nad wami tryumfy?

8. Jeślim Ja Król królów i Pan panujących, czemuż nie oddajecie Mi wiernego hołdu z wszystkiego, nad czym panuję?

9. W początkach Kościoła, wszystko to wypełniali wierni synowie Moi, a dzisiejsi chrześcijanie puszczają to w zupełną niepamięć.

10. Niech ci się nie zdaje, że Mi służysz, jeśli nie lepiej niż bezbożni wypełniasz obowiązki swoje.

11. Po tym poznają ludzie, żeście uczniami Moimi, że odznaczać się będziecie posłuszeństwem dla praw sprawiedliwych.

12. Jeśli z pokory stronisz od zaszczytnych urzędów, staraj się na nie zasłużyć przez wierną służbę.

13. Jeśli zło nabierze potęgi, więcej zaszkodzi od samej śmierci.

14. Niech cię nie odwodzi od Mej służby obawa pochwał.

15. Miej dobrą intencję, bo i tak dosyć nosisz w sercu podłości i nieładu.

16. Niech cię nie odstrasza od publicznej obrony prawdy bojaźń walki lub zniewagi; sprawiedliwość Moja będzie ci sławą i obroną.

17. I jakże chcesz, by Mnie świat znał, gdy bezbożni odnoszą zwycięstwo?

18. Im większej godności sprawiedliwie dostąpisz, tym więcej sposobności mieć będziesz, by świecić sprawiedliwością i pokorą.

19. Nie szukaj siebie w swych pragnieniach, a będziesz wiernie służył na swym urzędzie.

20. Im zupełniej i ochotniej się poświęcisz dla bliźnich, tym więcej Mnie uwielbi przed całym narodem ofiara twej prawości i chwały.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 114-116.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: