INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Co mam czynić, by uzdolnić się do działania

1. Synu Mój! Jeśli ciągle przebywać będziesz w krainie myśli, choćbyś i najlepiej myślał, nigdy nie dojdziesz do czynu.

2. Jeżeli poprzestajesz na przesłankach, kiedyż wyciągniesz konsekwencje?

3. Tak powinieneś szukać prawdy byś dążył zarazem do zastosowania jej w życiu.

4. Często się zdarza, że człowiek niezbyt uczony i nie bardzo bystry ma wiele roztropności i bardzo pożytecznie pracuje.

5. Nauka niech będzie dobra i czysta ale też i płodna.

6. Niejeden chciałby bronić prawdy, ale nie wie, jak się brać do tego i jak prawdę w życie wprowadzać.

7. Więcej wart jeden dobry uczynek niż tysiąc próżnych słów.

8. Wolę tego, co prawdy broni dobrym życiem, niż tego, co na jej obronę z wielkim mozołem wynajduje tysiące argumentów.

9. Wykładaj prawdę Mej nauki, ale i życiem twoim stwierdzaj jej świętość.

10. Prawda Moja jest czysta i niepokalana, jest pokorna, miłości pełna a płodna.

11. Cóż można mieć przeciw tajemnicom, które rodzą wiele cnót?

12. Na cóż się zda rozprawiać przeciw prawdzie wiary, za którą przemawia ofiara dobrych uczynków?

13. Człowiek czynny nie wikła się w własnych rozumowaniach.

14. Człowiek czynny nie na to broni prawdy, by zdobyć sobie chwałę jej obrońcy.

15. Człowiek czynny to mówi, co zmierza do działania.

16. Bezbożni nauczając, psują.

17. Ty tak nauczaj, byś nawracał i poprawiał.

18. Więcej skorzystasz, gdy jakąś prawdę raz dobrze rozważysz, niż gdy ją po wiele razy pochwalisz.

19. Jeśli chcesz być prawdziwie czynnym, musisz umieć bronić prawdy, ale i wycierpieć krzywdę.

20. Jeśli chcesz być człowiekiem czynu, musisz umieć i mówić i milczeć.

21. Jeśli chcesz wiele zdziałać, musisz umieć przekonywać i nawracać.

22. Jeżeli chcesz wiele dokonać, musisz umieć oskarżać, ale i tłumaczyć.

23. Całą sprawę nieraz popsuje niezręczna obrona.

24. Jeśli nic nie umiesz zrobić w porę, jakże potrafisz skutecznie popierać co dobre?

25. Bezbożny lubuje się w skandalu; bacz byś nie zrobił mu tej uciechy!

26. Jeśli niekiedy długo utrzymują się błędy, zawdzięczają to sławie swych twórców.

27. Gdy Mnie prosić będziesz o sąd zdrowy i pewny, odpowiem ci: Bądź bardzo pokorny.

28. O tyle powinieneś się przywiązywać do środków, o ile wiodą do celu.

29. Dobro szczegółowe o tyle wolno mieć w cenie, o ile się nie sprzeciwia ogólniejszemu i potrzebniejszemu dobru.

30. Jeżeli jesteś mężem czynu, roztrząsaj swe uczynki; jeśli jesteś marzycielem, rachuj się przede Mną z grzechów opuszczenia.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 145-148.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: