INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI
   

O tym, że mądrość pożyteczniejsza jest nad wszelką uczoność

1. Słowa Moje słodkie jako miód tym, co kochają się w Mojej nauce i strzegą przykazań Moich.

2. Lecz w uszach tych, co w pogardę podają nauczanie Moje i myślą, że są wielcy, gdy świadomie grzeszą, zabrzmi Mój głos jak huk rozszalałej burzy, wywracającej cedry Libanu.

3. Nieprawość zwycięża tylko na swą własną szkodę, sprawiedliwość, na chwałę.

4. Niesprawiedliwy wynosi się na to, by upadł z wysoka; sprawiedliwy się poniża, by był wywyższon.

5. Pyszałek usłyszy słowa Moje i znaczenia ich nie zrozumie.

6. Usłyszy mowę Moją pokorny i będzie pocieszony.

7. Im głębiej wnikniesz rozważaniem w słowa Moje, tym głębiej utkwią one w twym sercu.

8. Im bardziej się nadyma niesprawiedliwy mędrzec, tym mniej rozumie mowę dzieł Moich.

9. Ten tylko pozna, że Ja przemawiam i z pożytkiem słuchać będzie głosu Mego, kto, gardząc swą własną nauką, obróci serce do wiecznej prawdy i do nauki Świętych.

10. Wtedy wyjdzie mu na korzyść i wszelka wiedza ludzka, albowiem każda prawda oddaje świadectwo Mej Dobroci i Mądrości.

11. Wtedy to pokorny będzie uczonym, a uczony o czystym sercu – pokornym.

12. Pokora daje umysłowi ludzkiemu więcej światła, niż wszystka próżna, a zarozumiała uczoność ludzka.

13. Wiedza dla wiedzy, to marność, jeśli przy tym brak w życiu dobrych uczynków.

14. Wiedza dla próżnego blasku, to marność nad marnościami i utrapienie ducha.

15. Mieć wiedzę na to, by szkodzić prostaczkom, to oszukanie i złość ludzi pysznych.

16. Błogosławieni, którzy wierzą, albowiem oni zrozumieją wiele tajemnic życia i nie popadną w sidła przewrotnych mędrców.

17. Błogosławieni uczeni pokorni, bo będzie ich udziałem mądrość wiary, która tak rozjaśni ich serca, że jak jasne pochodnie pójdą przed ludem, rzucając światło na ciemne strony życia.

18. Kto wierzy i umie z pokorą pouczać brata, ten znajdzie wesele w nauce Mojej, a w słowach Moich ducha żywota.

19. Jeśli Pan wszelkiej wiedzy raczy cię oświecić, bądź apostołem prawdy w swym stanie.

20. Im więcej się nauczysz od Kościoła Bożego, tym pokorniejszym będziesz w swych sądach i bezpieczniejszym w swej wiedzy.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 11-13.

Powrót do Spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: