Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że uważając na pewne rzeczy mogę stać się sposobnym do pracy


1. Synu! Z wielkich błędów popełnionych na początku wypływają łacno [(tj. łatwo)] zgubne konsekwencje.

2. Lubować się w fałszywych zasadach a nie bać się złych konsekwencji, to rzecz ludzi głupich.

3. Kto broni złych zasad, a odrzuca ich logiczne wyniki, podobny jest do człowieka, co tyranizując drugich, sam nigdy nie chce być ofiarą.

4. Jeśli małe błędy swobodnie się krzewią, niezawodnie zamienią się w wielkie.

5. Pozwalać, by rozpleniały się błędy, a pragnąć prawdziwej wolności, to znaczy oszukiwać siebie i drugich.

6. Kto podaje się w służbę tyrana, ten pierwszy poczuje srogość jego ręki.

7. Z niezdrowych pokarmów muszą rodzić się choroby.

8. Kto nie umie odróżnić fałszu od prawdy, temu fałszywą monetą zapłacą za pracę.

9. Synu! Niech cię nie łudzą pozory, ani nie uwodzą słodkie słowa.

10. Fałsz stara się z początku żyć w zgodzie z prawdą; później prześladuje ją i gnębi; na koniec, gdy kłamstwem zwycięży, zaczyna miotać na nią obelgi.

11. Lepiej mało co umieć, a nie być niewolnikiem błędu, niż wiele wiedzieć, a co kroku błądzić.

12. Kto się trzyma dobrych zasad, nie popadnie w grube błędy.

13. Gdzie brak ustalonych poglądów, tam i wielkie błędy uważane będą za prawdę.

14. Kto chce oszukać, czyni dużo obietnic, a kto pragnie skusić, pochlebia.

15. Jeśli nie chcesz popaść w błędy zasięgaj rady lepszych od siebie.

16. Chceszli dojść do prawdy, ucz się pilnie; chceszli jej bronić, radź się wielu.

17. Nie daj się olśnić blaskom zwodniczym i nie zmieniaj zdania dla próżnych nowości.

18. Fałszywy postęp idzie w parze z najgorszym upadkiem.

19. Im więcej ma ogłady, tym chytrzejsza i zjadliwsza jest przewrotność.

20. Kto postęp zakłada na rzeczach czysto zewnętrznych, ten powoli utraci doczesne dobra i wieczne.

21. Synu! Jeśli chcesz umieć wiele, staraj się umieć to, co tobie potrzebne.

22. Stań się sposobnym do czynienia dobrze, a wiele dóbr pozyskasz.

23. Najpierw umocnij się w cnocie, potem myśleć będziesz o wykonaniu zamysłów.

O. Gabryel Paláu T. J., Katolik uczynkiem i prawdą. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli Jan Popiel i ks. J. Rostworowski T. J. Wydanie drugie. Kraków. NAKŁADEM APOSTOLSTWA MODLITWY. 1910, ss. 80-82.

Powrót do Spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: