INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O nieprzebranych skarbach prawdziwego pokoju

1. Pokój Mój synu, to skarb ukryty przed oczyma ludzi swarliwych i miłujących siebie.

2. On się odsłania ludziom pokornym i prostego serca.

3. Jeśli chcesz, by zapanował pokój w sercu twoim, poskramiaj swe żądze i kieruj się Moimi zasadami.

4. Jeżeli chcesz, by był pokój w twym działaniu, pracuj porządnie i na pożytek ludziom.

5. Jeśli chcesz, by zapanował pokój wśród twoich przyjaciół, dawaj dobry przykład i umiej poświęcić zachcianki.

6. Pokój Mój jest nagrodą dobrych i zapłatą za cnoty narodów.

7. Pokój Mój rozwija się pod ciepłem czynnej ofiary,

8. a karmi się zwycięstwem nad egoizmem i nieporządkiem.

9. Bronią jego wiara czynna, odpocznieniem jego miłość przeobrażająca.

10. Pokój Mój wnika do serc bez hałasu i zdobywa je na nieprzyjacielu, ale dla ich dobra.

11. Płodny on dla duszy, a umacniający ciało.

12. Wywyższa pokornych, a ubogie w duchu wzbogaca.

13. Daje miarę władzy rządzących, a swobodę sercom rządzonych.

14. Jednoczy ludzi w dobrym, a daje prawom życie i ducha.

15. Gardzi tym, co liche, a wznosi ku temu, co Boże i wieczne.

16. Pokój Mój wreszcie dźwiga ludzi ku Bogu i daje im samego Boga posiąść na wieki.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 183-184.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: