INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że muszę być pełen miłości, jeśli chcę być prawdziwie użytecznym

1. Synu ukochaj całym sercem wiarę, bo niepodobna abyś bez niej wierzył we Mnie tak jak należy i całkiem bezpiecznie.

2. Ale też mocno zaufaj potędze miłości, bo ona umie wszystko robić wiernie i wszystko przemienić.

3. Objawiły się światu tajemnice wiary i stała się na świecie jasność.

4. Po długim czasie okazały się wiekom cuda nadziei i wieki poszły drogą cywilizacji.

5. Dzisiaj i jutro zapobiegną złemu i przyniosą zbawienie społeczeństwu wysiłki i ofiary miłości.

6. Ufaj mocno tej miłości, co wspiera się na nadziei i wierze, a powiadam ci, że obaczysz cuda.

7. Miłość jest bardzo szeroka i zdolna do wielkich wysiłków.

8. Miłość wzbija się w górę, ale gotowa i poniżyć się głęboko.

9. Miłość mocna bardzo, lecz bardzo też i słodka.

10. Miłość oświeca i wiele zgaduje.

11. Miłość długo milczy, ale i głośno bardzo przemawia.

12. Miłość dopomaga wszelkiemu dobru, miłość się poświęca.

13. Miłość zawsze pracuje i zawsze cierpi.

14. Miłość cuda sprawuje, miłość tłumi błędy i zabija występki.

15. Jeśli masz silną wiarę, góry przeniesiesz; jeśli masz miłość gorącą, ludzi zdobędziesz.

16. Miłość rzecz tak wielka, że jej nie znajdziesz, jedno w Kościele Moim.

17. Bez bogactwa, posiada skarby; bez nauki, wielką ma wiedzę; bez chytrości, roztropna; bez oszukania, zdobywa serca; bez ucisku, dzierży panowanie: służąc wszystkim, cieszy się wolnością prawdziwą.

18. Gdzie wielka miłość, tam podobieństwo i mieszkanie Przenajświętszej Trójcy.

19. Kto wiele miłuje, ten z pewnością ma udział w Mym Bóstwie.

20. Kto płonie miłością, jest nawet wobec ludzi królem samego siebie, chociażby był pokornym i maluczkim.

21. Jesteście bogami – rzekłem wam – jeśli miłujecie bardzo i prawdziwie.

22. Dwa są przykazania prawdziwej miłości: Będziesz miłował Pana i Boga twego nade wszystko i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego jako siebie samego.

23. Masz przeto kochać Boga nade wszystko, przekładając Go nade wszystko.

24. Miłować winieneś Pana i Boga swego wszystkimi władzami, całą swą wiedzą, całym majątkiem, całym swym wpływem, całą wielkością, wszelkim przedsięwzięciem.

25. Miłować masz Boga swego nad wszystkie inne cele i zamiary, nad wszystkie plany i koleje życia, nad wszystkich przyjaciół i zwolenników, nad wszystkie przyjemności i pociechy.

26. Winieneś miłować Pana Boga swego we wszystkich troskach i zmartwieniach, we wszystkich pragnieniach i nadziejach, we wszelkich radościach i smutkach, we wszystkich pracach i wypoczynkach, we wszystkich obowiązkach i zaszczytach, we wszelkiej chwale i wszelkim chwalebnym poniżeniu.

27. Będziesz miłował Pana Boga swego i w początku i w środku i na końcu spraw swoich, abyś się Nim radował na wieki, bez końca.

28. Kto miłuje Boga swego, uwielbia Go; kto uwielbia Boga ten wywyższa samego siebie; kto w Bogu się wywyższa, ten trwać będzie w chwale na wieki.

29. Z miłości rodzi się świętość sprawiedliwości, roztropności, wstrzemięźliwości i męstwa.

30. W miłości odpocznienie i pokój i szczęście nieba.

31. Jeśli masz miłość i z miłości oddajesz się apostolstwu, posiędziesz skarb nad skarby i wiedzę nad wiedze i szczęście nad szczęścia i będziesz błyszczał jak słońce w swym blasku.

32. Nie może być większej chwały, ni wspanialszego celu prawdziwego postępu i najwyższych wzlotów i najpotężniejszych sił i najczystszej doskonałości jak to, by w jednostce i w społeczeństwie gruntować zakon i prawa miłości.

33. Miłość, to źródło życia i tętno pracy życiowej; miłość to doskonałość życia i żywe odpocznienie, które jest wiekuistym dziedzictwem błogosławionych.

34. Bez miłości nie ma postępu, ani prawdziwej wielkości, ani panowania, ani władzy, ani królestwa; bez miłości samemu życiu brak życia.

35. Miłość jest mocą słabych, uzdrowieniem chorych, pociechą stroskanych, pomocą potrzebujących; miłość miękczy stwardniałe serca, poprawia przewrotnych, jednoczy w prawdziwym braterstwie.

36. Kto gardzi wiarą, zginie na wieki, kto gardzi miłością, cierpieć będzie wiecznie, że już miłować nie potrafi.

37. O miłości! o słodkie życie kochania! o błogosławiony żywocie wieczny! co za szczęście dla człowieka, jeśli potrafi znaleźć cię we Mnie.

38. O synu Mój! Błogosławiony jesteś, jeśli pojmujesz te rzeczy! Ale jeśli chcesz wiedzieć, czy to wszystko jest prawdą – czyń dobrze.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 103-108.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: