INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O cichej wojnie Chrystusowego pokoju

1. Synu! Gdzie Moje prawa nie panują, tam nie jest w poszanowaniu żaden obowiązek.

2. A gdzie nie pełnią się obowiązki, którem Ja nałożył, żadnemu z twych praw zadość się nie stanie.

3. Gdzie Ja nie mam wolności, tam złość uciska wszystko jarzmem niewoli.

4. Jeśli nieprawość pocznie zwyciężać, skończy się na prześladowaniu prawdy.

5. Neutralność nie jest możliwa i okłamuje sama siebie.

6. Nikt chytrzej nie nastaje na Me prawa, jak ten, co rozprawia o neutralności.

7. Kto mówi, że chce zachować neutralność w sprawie religii, ten jednym zamachem chce zniszczyć cały owoc Mego posłannictwa i odkupienia.

8. Szczytem wzgardy i krzywdy jest niesprawiedliwość, która obłudnie stroi się w pozory bezstronności.

9. Gdzie dobro nie ma prawa wolności, tam koniecznie być musi wolność dla złego.

10. Mnogość zła zwyciężaj obfitością dobrych uczynków.

11. Obfitością dobra pokonywaj obojętność złych sumień.

12. Nie dowierzaj zawieszeniu broni; ustawać w walce, to dawać nieprzyjacielowi w rękę broń i zwycięstwo.

13. Jeśliś niezdatny do walki, czyń dobrze na wszystkie strony.

14. Ale jeżeli umiesz walczyć, broń wytrwale praw Moich, a zabezpieczysz sobie prawa własne.

15. Synu! Jeśli Mój Kościół nie cieszy się wolnością, ty też nigdy wolności nie zażyjesz.

16. Jeżeli Kościół praw swych wykonywać nie może, nie będzie uszanowana wolność twego sumienia.

17. Jeśli nie nauczysz się walczyć o dobro, popadniesz w niewolę złego.

18. Wolność prawdy czyni wolnymi ludzi; o wolność prawdy starać się więc musi, kto chce zdobyć wolność prawdziwą.

19. Staraj się wiele przemyśleć w krótkim czasie; pracuj statecznie; żyj zawsze w Mej obecności; działaj wytrwale.

20. Jeśli dziś jednego, a jutro drugiego ci się zachciewa, będziesz dużo pragnął, a mało czynił.

21. Jeśli chcesz celować na wielu polach, wiele będziesz mówił, a nikogo nie przekonasz.

22. Badaj własne skłonności: Jam wybrał rybaków by użyć ich do połowu ludzi.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 207-209.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: