INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że chcąc być pożytecznym, zdobywać się muszę na wielką odwagę

1. Synu Mój! Niewiele ujdzie drogi, kto ciągle ogląda się na siebie, a mało myśli o Mnie.

2. Im więcej o sobie zapomnisz, tym pewniej Mnie znajdziesz; a im więcej siebie szukać będziesz, tym mniejszą cząstkę otrzymasz ze Mną.

3. Jeśli pragniesz zażywać Mych słodyczy i pociech i zakosztować dóbr cnotliwego żywota, oddaj się staraniu o cnoty i chwyć się dzieł gorliwości.

4. Kto smakuje sobie w rozkoszach ducha, lekce sobie waży światowe zabawy i rozrywki.

5. Gdybyś ty wiedział jak słodko jest czynić dobrze i jak pożyteczna wskazywać bliźnim drogę do nieba, inaczej brałbyś się do pracy.

6. Cóż dobrego uczyniłeś, jeśli nikomu nie zrobiłeś dobrze?

7. Cóż za przyjemność pozostała ci po gonitwie za przyjemnością?

8. Jeszcze nie rozumiesz? I tyżto myślisz wiedzieć coś na świecie?

9. Szukaj dobra, a znajdziesz doskonałość.

10. Szukaj pożytku bliźnich, a znajdziesz spoczynek.

11. Pracuj dla Mej chwały, a uczynki twoje błyszczeć będą, jak południowe słońce.

12. O jak niewielu używa tej obfitości środków zbawienia, jaką złożyłem w ich ręku.

13. O jak mało takich, co rzeczywiście wysilają się w pracy około winnicy Mojej!

14. Jam cię wywołał z nicości, abyś Mi oddał owoce swej pracy.

15. Jeśliś usłyszał Mój głos, nie ukrywaj się i nie wymawiaj.

16. Wiemci Ja na co cię stać i nie będę żądał od ciebie nad słuszność.

17. Komu wiele dano, drugie tyle odeń wymagać będą.

18. Wielu pyta: "Cóż ja potrafię zrobić dla Boga?" i głupio odpowiadają: "Nic!".

19. Rozważaj zło, któregoś się dopuścił, a poznasz, co masz czynić dobrego.

20. Patrz jak daleko potrafiłeś zajść w grzechu, a zrozumiesz na co stać cię z Mą łaską.

21. Nie żądam od ciebie nad to, co zdołasz przy łasce Mojej.

22. Nie użalaj się, żem słaby, gdy jestem Wszechmocny.

23. Kto dużo narzeka na swą słabość, ten często podsyca tylko swoje lenistwo.

24. O jak chytra jest nieporządna miłość samego siebie!

25. Jeśli chcesz opanować miłość własną, miej miłość świętą a czynną.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 111-113.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: