INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że miłość otwiera oczy na wielkie ideały

1. Sprawa, dla której masz pracować Mój synu, nie jest mała ani podła, lecz wzniosła i bardzo szlachetna.

2. Powinieneś więc patrzeć, nie w dół lecz w górę; nie spodziewać się nigdy dobrego skutku po środkach złych, choćby na pozór skutecznych i nigdy nie liczyć na same ludzkie siły jakkolwiek wielkie.

3. We Mnie siła nad wszystkie siły, we Mnie największa skuteczność.

4. Za swe zuchwalstwo zapłaci wszelkie ciało cierpieniem, wszelka złość będzie pogrążona, wszelka złośliwość się zmrozi, wszelki gniew sam siebie spali.

5. Tryumfy przeciw Mnie odnoszone są zwiastunami Mego tryumfu bez końca.

6. Odniosę tryumf nad złością, nad niesprawiedliwością i błędem; pokonam pożądliwość i występek.

7. Wszystko podda Mi się na wieki i opowiadać będzie wiecznie Mą świętość i mądrość, Mą wszechmoc i dobroć i Moje nieprzebrane miłosierdzie.

8. Jak anieli nieposłuszni głoszą Mą wszechmoc i prawość Mej sprawiedliwości, tak ludzie dumni, chcąc nie chcąc głosić będą nadmiar Mej Boskiej miłości, Mej dobroci i Mego miłosierdzia bez granic.

9. Działaj szczerze i święcie i pracuj dla Mej chwały w miarę twego rozumienia.

10. Nie masz gardzić ludzkimi i ziemskimi środkami, bo wszelkie dobro od Boga pochodzi i służy chwale Boga swego.

11. Rozważ dobrze, czy z rzeczy obojętnej nie da się zrobić rzecz dobra, a z dobrej święta, czy wreszcie z rzeczy świętej nie da się wyciągnąć doczesna i wieczna korzyść dla bliźnich.

12. Cały ten świat widzialny stworzony jest na pożytek ludzi i na chwałę Imienia Mego.

13. Czeka cię jeszcze wiele pracy, jeśli chcesz odpowiedzieć Mej łasce.

14. Apostołowie Moi głównie przez wiarę zwyciężyli świat; męczennicy pokonali czarta głównie nadzieją; chrześcijanom dnia dzisiejszego da zwycięstwo nad ciałem przede wszystkim miłość.

15. Patrz więc jak powinieneś kochać poświęcenie i ile potrzeba ci czynić dla nabycia miłości.

16. Im szerzej otworzysz ramiona miłości i dobroczynności, tym większy będzie owoc twych zwycięstw.

17. O gdybyś był prawdziwie świętym i pełnym miłości, zwycięstwa twoje przyniosłyby ci zdumiewającą korzyść i chwałę.

18. Wtedy mógłbyś dopomóc sprawie ogólnego tryumfu cnoty, mógłbyś święcić chwałę i słodycz Mej miłości, mógłbyś obchodzić doroczne pamiątki niewysłowionej Mojej litości, mógłbyś roztoczyć przed światem obraz życia Mego Kościoła i Moich świętych, od chwili, gdym okazał ludziom ideał miłości i chwały.

19. A jeśli ci się to wydaje zbyt wielkim, bacz żebyś nie był niewiernym na małym, albowiem będę cię sądził wedle uczynków twoich.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 134-137.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: