INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O kilku wielkich błędach, w które nieraz popadam

1. Kto słucha Mych nauk, nie łatwo popadnie w wielkie błędy.

2. Wielki to błąd miotać obelgi, skoro to, ani przewrotnemu nie szkodzi, ani ludzi nie buduje, ani zaszczytu nie przynosi temu, kto je rzuca.

3. Wielki to błąd podawać za pewne i obowiązujące to, co Kościół pozostawia wolnemu mniemaniu jako prawdopodobne i drugorzędne.

4. Wielki to błąd wybiegać naprzód i zbaczać w prawo lub lewo, gdy Kościół trzyma się środka i postępuje powoli.

5. Wielki to błąd chełpić się gorliwością o wiarę, a w wątpliwościach i sporach nie udawać się o wskazówkę do Namiestnika Mego.

6. Wielki to błąd, dla obrony interesów własnych, lub dla próżnego przewlekania sporów, samowolnie naciągać dokumenta kościelne.

7. Wielki to błąd, chcieć bronić sprawiedliwości i prawdy, a wykraczać przeciw roztropności, pokorze i miłości.

8. Wielki to błąd chcieć rozsądzać niejasne sprawy w chwili, gdy namiętność sąd zaciemnia lub niechęć przedstawia jako pewne, co jest tylko podejrzeniem i domysłem.

9. Wielki to błąd czynić się oskarżycielem drugich, a ukrywać własne błędy i szukać wymówek na to, co trzeba było wyznać i opłakać.

10. Wielki to błąd oskarżać o wielką winę, póki się nie wie, ile było rzeczywistej złej woli.

11. Wielki to błąd uciekać się do bardzo silnych lekarstw, jeżeli łagodniejszym środkiem da się jeszcze zaradzić chorobie.

12. Wielki to błąd zamykać oczy na błędy, gdy są przyczyną zgorszenia i mogą być początkiem gorszego zła.

13. Wielki to błąd być bardzo wymagającym względem bliźnich, a pobłażliwym dla siebie.

14. Wielki to błąd obiecywać sobie chwałę ze zwycięstwa, gdy się walczy nieszlachetną bronią.

15. Wielki to błąd głośno krzyczeć, gdy Mój Namiestnik każe milczeć.

16. Wielki to błąd oczekiwać ogólnego zwycięstwa, a nie chcieć pracować na częściowe.

17. Wielki to błąd, gdy bezbożność po trochu wszystkim owłada, mówić sobie: że «albo wszystko albo nic».

18. Wielki to błąd, żywić płonną nadzieję, że z przepaści złego dobro wyrośnie.

19. Tylko Ja jeden ze zła umiem wyprowadzać dobro; ale nie robię tego nigdy, gdyby to miało dostarczyć wymówki lenistwu albo nagrodzić tych, co żadnej nagrody nie warci.

20. Więcej zrobi dla Mej chwały pokorny i pokój czyniący niż zuchwały i dumny.

21. Lepiej Mnie czci kto pracuje, niż ten kto spoczywa na laurach.

22. Więcej robi dla Imienia Mego, kto czuwa, niż ten, kto po długim śnie dużo się spodziewa.

23. Więcej czyni, kto umie dla Mojej sprawy znieść obelgę, niż ten, kto walczy, choćby siłami olbrzyma.

24. Błąd to nad błędy na zewnątrz bronić świętej sprawy, a żyć w grzechu i tajemnie kochać się w nieprawości.

25. Jeśli jesteś naprawdę gorliwym i dzielnym, zastanawiaj się dwa razy zanim co powiesz; milcz o czym milczeć wypada; rozpoczynaj sprawy od początku i prowadź je dalej łagodnie a mocno, żądając od siebie po trochu coraz to więcej.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 47-50.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: