INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jak sił nabierać, gdy czuję że słabnę

1. Czemu się niepokoi serce twoje i czemu ci się zdaje, że wszystko stracone?

2. Czy już chciałbyś spocząć po pracy, albo żałujesz, żeś się nie w innych czasach narodził?

3. Tak zawsze mówili ludzie małoduszni i niemądrzy.

4. Przypatrz się pracy Mego Kościoła przez ciąg wieków; co chwilami uważano za przegraną, to torowało drogę nowym zwycięstwom.

5. To są prawdziwe wygrane, które uzna zwycięstwem sąd wieków potomnych.

6. Zwycięstwa prawdziwie chwalebne to te, które odniesiono słabą bronią.

7. Wtedy rzec można że praca rzeczywisty owoc przyniosła, gdy udało się zapobiec wielkiemu złemu.

8. Co pozostało po ludziach wyniosłych i dumnych? Ich pamięć żyje tylko na to, by dać świadectwo istnieniu i trwałości Kościoła.

9. Moja Opatrzność jest mocna i nie zachwieje jej żadna potęga.

10. Jeśli dopuszczam klęski po klęskach, jeśli pozwalam srożyć się burzy, dąć wiatrom i pienić się falom – wszystko to na to, by dla wzmocnienia wiary pokornych, samą mocą Mych słów nadszedł dla Kościoła dzień tryumfu.

11. Wiele się nauczysz u wieków minionych, a historia więcej ci powie niż wiele ksiąg.

12. Jeśli zło dzisiejsze zdaje ci się być większym niż dawne, uważaj dobrze, czy przeciwnicy nie przedstawiają ci go zbyt strasznym.

13. A jeśli zło dzisiejsze istotnie jest większe od dawnego, tym chwalebniejszym i pełniejszym owocu będzie zwycięstwo.

14. Jeśli się zatapiasz w rozważaniu zła, nie zapominaj, że są i wielkie dobra.

15. Porażki częściowe to cienie, co uwydatniają ogólne zwycięstwa.

16. Gdyby wszystko szło dobrze i żadnych nie było wrogów, mało byłoby cnoty, a wiele występku na świecie.

17. Epoki wielkich walk, są epokami wielkich świętych.

18. Wszelkie zło chcąc nie chcąc służy do wywyższenia Kościoła Mego.

19. Jeśli potrafisz zapomnieć o sobie a wznieść się duchem na wyżyny wiary i wiedzy, będziesz oglądał zdumiewające cuda.

20. Wtedy miasto rozpaczać, wielbić Mnie będziesz i uwierzysz, a duch twój jak gołębica bujać będzie nad potopem złego.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 62-64.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: