INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jak stać się użytecznym sobie i drugim

1. Jeśli cię postawiłem, Mój synu, na wysokim stanowisku, rozważ coś winien tym, co są pod tobą.

2. Twe zdolności, przymioty i dostatki są dowodami Mej hojności dla Ciebie.

3. Dobrobyt każdego członka z osobna powinien prowadzić do dobrobytu całego ciała.

4. Jak ręce są na pożytek nóg, tak i nogi powinny wspomagać ręce.

5. Nikt nie jest tak małym i wzgardzonym, by nie był w stanie coś dobrego wyświadczyć bliźniemu.

6. Jeślim Ja względem ciebie tak hojny, jak możesz być tak skąpym dla Mnie?

7. Chwała tak wielka, jak ta którą osiąga się w niebie, kupować się winna wielką pracą na ziemi.

8. Kto serdecznie troszczy się o drugich, ten wielkich łask dozna od Mego Serca.

9. Jeśli chcesz zabezpieczyć sobie majątek, używaj go ku wspomożeniu najbiedniejszych.

10. A to, co mówię, odnosi się nie tylko do dóbr doczesnych, ale w większej jeszcze mierze do duchowych i nadprzyrodzonych.

11. Ucz oszczędności, marnotrawcę.

12. Ucz roztropności, nieopatrznych.

13. Ucz ładu, nieporządnych.

14. Ucz starania o zdrowie tych, co zdrowia nie szanują.

15. Ucz uwagi, rozproszonych.

16. Ucz panowania nad sobą tych, co folgują namiętnościom.

17. Kto myśli tylko o kształceniu umysłu, ucz go jak poprawiać serce.

18. Kto żyć nie umie, naucz go jak umierać.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 149-150.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: