INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że wiele korzyści przynosi łączyć się z drugimi do pracy

1. Kto mówi, że broni czystości Mej nauki, niech baczy, by lekce sobie nie ważył szczerości Mej sprawy.

2. Kto używa złych środków dla dobra Mego Kościoła, niech wie, że się staje Moim najgorszym wrogiem.

3. Kto walczy inną bronią niż bronią sprawiedliwości i uczciwości, ten niech zapyta sam siebie czy jest świętym, czy głupcem.

4. Kto ze wszystkiego się gorszy i w drugich widzi same błędy, niech się dobrze zastanowi czy sam idzie prostą drogą i niech porachuje się z sumieniem.

5. Lepiej mało przedsiębrać, a działać wytrwale, niż podejmować się wielu rzeczy i niedokończone porzucać.

6. Lepiej przyłożyć rękę do dzieła nie całkiem doskonałego, niż marząc o doskonałym, nic nie robić.

7. Lepiej mi służy, kto w gorliwości i pokorze serca z drugimi łączy się do pracy, niż ten, co ciężko stękając mozoli się pojedynczo.

8. Źródła i znaki łaski którymi są Sakramenta, to najbardziej społeczne środki Mego Kościoła.

9. O gdyby uczniowie Moi żyjący wśród świata chcieli zawsze być chrześcijanami!

10. Nic bardziej społecznego niż religia Moja; nic bardziej jednolitego i żywotnego, niż organizm, którego jestem głową.

11. Zjednoczyłem Mych apostołów, zjednoczyłem Mych uczniów, jednoczyłem mężów i niewiasty. Biednych złączyłem z bogatymi, mędrców z prostaczkami, wielkich z małymi, niewolników z wolnymi, pogan z nawróconymi żydami.

12. Ja jestem drogą prawdziwego postępu, Ja jestem prawdą, co oświeca każdy zdrowy umysł, Ja jestem żywotem, co daje życie prawdziwe i ludzkie i społeczne i nadprzyrodzone.

13. Ja przyszedłem, żeby dać obfitość życia i zmartwychwstania tak duszom jak ciałom.

14. We mnie prawdziwa cywilizacja narodów, ale Ja jestem drogą do nieba i dla pustelników.

15. Jeśli gdzie jest porządek, Moim jest dziełem; a jeśli nieład, dziełem jest ludzi, lub nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego.

16. Gdzie jest prawda w naukach, gdzie jest rozwiązanie zagadnień i pewność w rachubach, gdzie kwitnie miłość wśród ludzi, a w państwach spokój i cnota panują – Moim jest wszystko i wszystko to poznane w prawdzie, będzie świadectwem Mej prawdzie i chwale.

17. Wszelkie dobro, które odrywa się od Dobra najwyższego lub jemu się przeciwstawia jako dobro najwyższe, jest dobrem z pozoru, a złem w rzeczywistości i samo w sobie nosi zaród swej zguby; upadek jego przyniesie chwałę Mej sprawiedliwości, a dzieła jego niewdzięczności obmyją się we łzach na łonie Mego miłosierdzia.

18. O jakże godni pożałowania ci katolicy, co nie nadają się ani do klasztoru, ani do pustelni, ani do życia społecznego wśród świata, ani do życia w stowarzyszeniu pod związką miłości!

19. Społeczną jest Ofiara Mszy św., a tylu chrześcijan nie umie brać w niej udziału społecznie i łączyć się z kapłanem, który w ich imieniu zanosi Ojcu niepokalaną Hostię.

20. Społeczną jest modlitwa "Ojcze Nasz", i ci którzy są synami Moimi odmawiają ją w zjednoczeniu serdecznym.

21. Społeczną jest święta Komunia prawdziwego Ciała Mego a chrześcijanie nie umieją przystępować do stołu Mego wspólnie i w zjednoczeniu ducha.

22. Społecznym jest Obcowanie Świętych i pełnym siły dla tych, co wojują w Moim Kościele, a chrześcijanie nie mogą zdobyć się na ufność w potęgę jedności bratniej i w przyczynę swej braci.

23. Ja połączyłem ludzi z Ojcem Moim i ziemię z niebem, a synów Adamowych z łaską Moją; Ja brzydzę się złością i nieładem grzechu, który rozrywa wieczny węzeł jedności i burzy pomiędzy ludźmi szczęście prawdziwego braterstwa.

24. Jam was wybrał na uczniów; Ja was nazwałem przyjaciółmi i braćmi; Ja was przybrałem za synów, a gdzież jest chwała należna tym imionom i gdzie uczynki godne tak wielkich tytułów?
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 69-73.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: