INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Co muszę porzucić, by nie stracić duszy swojej?

1. Skorom ci kazał iść za Sobą, czemuż się ociągasz?

2. Co dziś pociąga cię ku sobie, to jutro będzie narzędziem twej zguby.

3. To, do czego dzisiaj lgniesz nieporządną skłonnością, jutro stanie ci się męką.

4. Jedno jest dobro nad wszystkie dobra, szukaj go szczerze, a wszystkie dobra pozyskasz.

5. Świat mało ci dać może; całe bogactwo jego, to próżne obietnice, którymi cię zwodzi.

6. Staraj się używać stworzeń według Mej woli, a nie zaszkodzą ci znikome dobra tego świata.

7. Najlepszy użytek, jaki zrobić można z dóbr ziemskich, to złożyć je u stóp apostołów.

8. Zaprawdę masz zdrowy sąd o rzeczach, jeśli umiesz deptać po próżności tego życia.

9. Jeśli stworzenia ci nie są pomocą, by Mnie odnaleźć – na cóż ci służą? Na to chyba, byś szedł śladami błądzących!

10. Przypatrz się temu człowiekowi, co ci się wydaje być tak wielkim, a wielkim jest grzesznikiem; większym od niego jest niemowlę, co umiera w łasce chrztu świętego.

11. Wiele ludzi byłoby lepszymi, gdyby mieli mniej bogactw.

12. Niemasz dla człowieka większego nieszczęścia, jak tracić cnoty nadprzyrodzone i łaskę poświęcającą, dla marnych dóbr doczesnych.

13. Bogactwo, potęga, możność, wiedza, geniusz – to straszne nieszczęścia dla człowieka, który mogąc przez te dary uszczęśliwić tylu ludzi, wszystko na złe obraca.

14. O próżność nad próżności sądzić, że można Mi się podobać z samych darów zewnętrznych.

15. O próżność nad próżności myśleć, że się jest cenionym przez ludzi, gdy się jest u nich w pogardzie dla wad i grzechów.

16. O próżność nad próżności używać siły na poniżanie słabych.

17. Może już jutro przyjdzie dzień, że powstanie przeciw tobie cnota prawdziwa, a ty z daleka patrzeć będziesz, jak ubogi zasiądzie u stołu Mego.

18. Jeśli dziś masz odwagę szukać przyjemności w bezrządzie twych chuci, wspomnij na to, jak wielu cierpi, tam skąd ład i porządek na zawsze wygnany.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 44-46.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: