INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że wszystko zawodzi, gdy brak odwagi

1. Niech ci się nie zdaje, że wielkich rzeczy dokonasz dla Imienia Mego, jeśli nie jesteś gotów wiele ucierpieć.

2. Kto stroni od cierpienia, albo gryzie się nim bez miary, łatwo ulegnie bezczynności, lub podda się namiętnościom.

3. Człowiek bojaźliwy i niecierpliwy łatwo wmówi w siebie, że dobre postanowienie, jakie zrobił, niemożliwym jest do wykonania lub nieużytecznym.

4. Kto pełen jest miłości własnej, ten widzi lwa na każdej drodze.

5. Iluż to ulega podłemu tchórzostwu i ubliża chwale najszczytniejszego apostolstwa!

6. A wieleż jest takich, co czas i siły marnują na płonnym narzekaniu!

7. Lata minione zawsze im się wydają lepsze od teraźniejszych, gdy właśnie chwila obecna jest najsposobniejsza do pracy i cierpienia dla Mej chwały.

8. Każdy wiek miał swoich bohaterów, a im więcej który z nich miał do cierpienia, tym dzielniej stawiał czoło trudnościom.

9. Wszak i bezbożni cierpieć muszą w swej złości, a ty nie chciałbyś cierpieć za sprawiedliwość?

10. Bezbożni wysilają się i ponoszą ofiary dla szkody bliźnich, a ty nie chciałbyś nic ucierpieć dla ich dobra?

11. O gdybyś zważył, ile się napracują słudzy nieprawości i apostołowie fałszu, z pewnością inaczej zabierałbyś się do pracy.

12. Wstydź się, żeś jeszcze ani tyle nie ucierpiał za Kościół Mój, ile w walce z Kościołem znieść przyszło niejednemu z nieszczęsnych jego wrogów.

13. Zasromaj się i zawstydź, że przede Mną i przed światem okazujesz się nieraz tchórzliwszym od tych, co z bojaźni porzucili drogę cnoty.

14. Wynijdźcie córki Syjońskie, a obaczycie dziwny widok: Oto chrześcijanin karmiony Mym Ciałem, mniej rączo rwie się do dobrego, niż do złego rwą się zwolennicy nieprawości.

15. Przyjdźcie grzesznicy i patrzcie na chrześcijanina bojaźliwszego, niż bezbożny!

16. Czy nie obijają się o uszy twoje pienia Kościoła, sławiące odwagę panien i tryumfy męczenników?

17. Masz uszy, a nie słyszysz; oczy masz otwarte, a nie widzisz. Stwardniało serce twoje!

18. Na zawstydzenie twoje mógłbym ci pokazać serca dziatek, jak kryształ nieugięte.

19. Daj pokój skargom na to, co cierpisz w tym życiu. A jeśli ci się zdaje, żeś już wiele zniósł dla Mnie, zważ ile grzechów dopuściłeś się w Mych oczach.

20. I jakże zdołasz zadośćuczynić za twe niedbalstwo, jeśli nie pracując i cierpiąc dla Mej chwały?

21. Wierny Mój uczeń nie o tym myśli ile cierpi, ale o tym dla kogo i za jaką sprawę.

22. Jakże poznasz, czy masz prawdziwą miłość i jak dojdziesz do prawdziwej wolności, jeżeli nic nie robisz dla wywyższenia ludu Mego i nic nie cierpisz za publiczną cześć Mego Imienia?

23. Gdzie nie panuje Duch Mój, tam postęp wiedzie ku śmierci.

24. Kto nie żyje w Mej łasce, ten znajdzie nieszczęście w znikomym powodzeniu.

25. Tylko w Imię Moje zdobywa się szczęście wieczne i bezpieczną pomyślność doczesną.

26. Szczęśliwym jesteś, jeśli się poświęcisz szerzeniu chwały tak wielkiego Imienia! Staniesz się chlubą swego narodu i dobroczyńcą swojej ojczyzny.

27. O ileż byś zdołał uczynić dla Mej sprawy, gdybyś miał świętą żądzę cierpienia i zaparcia!

28. Prawdziwy miłośnik nie skarży się na uciążliwość pracy, ale raczej na to, że mało ma do cierpienia.

29. Jeśli twój duch tak słaby, wejrzyj na łaskę Moją do wszystkiego skuteczną.

30. Rzuć okiem na Moje życie pełne boleści i cierpień, a zdadzą ci się lekkimi największe ofiary.

31. Czy nie słuszna, byś coś ucierpiał dla Imienia Mego, gdy Ja tyle przeniosłem dla twego dobra doczesnego i wiekuistego?

32. Nie kochaj się w grzechu, a nie będziesz się obawiał śmierci.

33. Nie szukaj rozkoszy zmysłowych, a nie będziesz się bał cierpienia.

34. Nie lubuj się w próżniactwie, a nie będziesz się bał pracy.

35. Jeśli szukasz prawdy, oto ją masz przed oczyma: Pracuj, i cierp za siebie i za drugich.

36. Chcieć zdziałać coś pożytecznego, albo dokonać coś chwalebnego, a nie mieć gorącego pragnienia przeciwności, to czcze złudzenie, nie szczera wola służby Mojej.

37. W tym, co się odnosi do Mojej służby i chwały Kościoła Mego, potrzeba niemałej odwagi i wielkoduszności; jest to też znakiem cnoty nie popadać w bojaźń i zniechęcenie wobec piętrzących się trudności.

38. Okaż się mężem pełnym dzielności chrześcijańskiej; z paszczy lwa ryczącego dobądź słodkiego miodu.

39. Krzyżową drogą do nieba iść ci trzeba, alem Ja ją osłodził słodyczą Mych pociech.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 163-168.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: