INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Psalm miłości bratniej, którego Mistrz mój mnie uczy

1. Synu! Jeśli chcesz być uczniem Moim stosuj się do Mego ducha i Mej nauki.

2. Żeby zaś lepiej zastosować się do nich, mów często tę modlitwę prawdą warg i czynami serca:

3. O Jezu, któryś rzekł: Po tym poznają ludzie, iżeście uczniami Moimi, że miłość mieć będziecie jedni ku drugim, zapal i roznieć w sercach naszych ogień prawdziwej miłości. Amen.

4. Miłujmy się wszyscy dla Jezusa i w Jezusie, Miłości naszej i Zbawieniu naszym. Na chwałę Chrystusa i pomyślność Kościoła Jego. Amen.

5. Znośmy się wzajem dla Jezusa i w Jezusie, który jest dobrem i zbawieniem naszym. Na chwałę Chrystusa i pomyślność Kościoła Jego. Amen.

6. Wspomagajmy się wzajem przez Jezusa i w Jezusie, który jest mocą i nagrodą naszą. Na chwałę Chrystusa i pomyślność Kościoła Jego. Amen.

7. Opiekujmy się jeden drugim dla Jezusa i w Jezusie, który jest tarczą i obroną naszą. Na chwałę Chrystusa i pomyślność Kościoła Jego. Amen.

8. Pocieszajmy się wzajem dla Jezusa i w Jezusie, który jest naszym szczęściem i pociechą. Na chwałę Chrystusa i pomyślność Kościoła Jego. Amen.

9. Przebaczajmy sobie wzajem dla Jezusa i w Jezusie, który jest pokojem i ofiarą naszą. Na chwałę Chrystusa i pomyślność Kościoła Jego. Amen.

10. Jednoczmy się wszyscy przez Jezusa i w Jezusie, który jest naszym żywotem i chwałą wiekuistą. Na chwałę Chrystusa i pomyślność Kościoła Jego. Amen.

11. Dla większej czci społecznej Najświętszego Imienia Jezusowego wypełniajmy zawsze słodkie nauki miłości, które nam najmilszy Jezus zostawił w słowach Swego Boskiego Serca, w przykładach cnót i poświęceń Swego najświętszego życia, aż do wydania się na śmierć krzyżową za nas, Swych nieprzyjaciół. Amen.

12. Tak mówić będziesz prawdą warg i szczerością uczynków, jeśli chcesz się zastosować do Mej nauki i Mego ducha.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 236-238.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: