INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O szczęściu i bezpieczeństwie drogi mojej

1. Błogosławieni, którzy wierzą, albowiem, jeśli strzec będą Mych przykazań, ujrzą na sobie ziszczenie obietnic Moich.

2. Błogosławieni, którzy mają nadzieję, albowiem, jeśli według wiary żyć będą, policzeni zostaną w chwale między chrześcijan mężnych.

3. Błogosławieni, którzy miłują, albowiem, jeśli spełnią swe obowiązki, posiądą szczęście prawdziwie wiernych.

4. Błogosławieni bogaci, albowiem jeśli wzgardzą swymi bogactwy, odziedziczą skarby zgotowane ubogim w duchu.

5. Błogosławieni mądrzy, albowiem, jeśli wypełnią prawdę cnót, odzierżą nagrodę pokornych.

6. Błogosławieni możni, albowiem, jeśli dopomogą słabemu dla Mnie, posiądą żywot wieczny.

7. Błogosławieni, którzy mają w swym ręku władzę, albowiem, jeśli wyrażą w uczynkach świętość przykazań Moich, zasłużą sobie na królowanie wieczne.

8. Błogosławieni, którzy słuchają Kościoła Mego, albowiem, jeśli Mnie wyznają przed światem, Ja będę na zawsze cząstką ich w niebiesiech.

9. Nie wnijdzie do Mej chwały nikt, kto nie uwielbi Imienia Mego.

10. Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Kościół, jeden Zbawiciel, jedno niebo, jeden Pan i Bóg przedwieczny.

11. Jam świętość sprawiedliwości; Jam świętość prawdy.

12. Kto za Mną idzie, brzydzi się kłamstwem: kto miłuje Mą dobroć, nienawidzi nieprawości.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 109-110.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: