INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że miłując Boga, zwyciężę podstępy niezbożnych

1. Nie tylko w tym masz Mi służyć, co samo ze siebie jest święte, ale we wszystkich rzeczach, w których możesz wyświadczyć Mi usługę.

2. Jeśli jest jakaś rzecz dobra i pożyteczna, nie pozwól na to, by przyswajały ją sobie błąd i bezbożność i żeby chlubiły się z niej jak ze zwycięstwa.

3. Jeśli możesz obrócić ją całkowicie na Moją służbę, nie zaniedbaj tego, choćby cię to miało kosztować wiele poświęcenia.

4. A jeśli tego dokazać nie potrafisz, postaraj się, o ile możesz bez szkody sumienia, by tę rzecz objąć sferą Mojego wpływu.

5. A choćbyś to tylko potrafił zrobić, by jej błąd nie uważał za swą własność, uczyń to dla sprawy Boga twojego.

6. Nauczysz się dobrze pracować dla chwały Mojej, jeśli przenikniesz podstępy, za pomocą których bezbożni osiągają zwycięstwo.

7. Gdy człowiek nie może zwalczać Mnie otwarcie, stara się przynajmniej umniejszyć Mój wpływ.

8. Jeśli nie może sam się podszyć pod wielkie hasła honoru i pracy dla powszechnego dobra, stara się przynajmniej, by Mnie od nich odsądzono zupełnie.

9. Ze wszystkich godziwych interesów ludzkości kuje sobie broń, by otwarcie czy skrycie zwalczać cnotę chrześcijańską.

10. Stara się po trochu wprowadzić nieład w rzecz, która sama ze siebie jest obojętna, by ją w ten sposób nieznacznie na złe obrócić.

11. Jeśli tak działa wróg, ty czyń przeciwnie, a za mały czas wiele dokażesz.

12. W taki sposób masz zwalczać wroga, byś mógł w razie potrzeby zawstydzić go i upokorzyć.

13. Z nieprzyjacielem potykaj się tak, abyś mógł go zjednać i w przyjaciela zamienić.

14. Strzeż się złego człowieka, lecz w taki sposób, żebyś mógł stać się mu Bożym posłańcem w chwili utrapienia.

15. O gdybyś miał miłość płomienną, jakże umiałbyś kochać!

16. Miłość prawdziwie Boża, jest czysta i roztropna, wdzięczna, stała i przemyślna, ona przenika aż do dna serce grzesznika, ona potrafi dopomóc niezbożnemu, przewrotnemu, kusicielowi, ciemięzcy, by powstał ze swego smutnego stanu i za łaską Moją został świętym.

17. Bylebyś wytrwale stał przy Mej sprawie i usilnie dla niej pracował, Ja będę z Tobą, jeśli twe wysiłki zasłużą na Me błogosławieństwo.

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 255-257.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: