INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O najpewniejszej drodze do poprawy ku pożytkowi bliźnich

1. Jeśli chcesz dobrze pracować, musisz się jeszcze dużo nauczyć.

2. Naucz się płakać, a dowiesz się, co znaczy zażywać wesela.

3. Naucz się ważyć złe, któreś uczynił, a poznasz, co znaczy płakać z pożytkiem.

4. Zrozumiesz coś złego czynił i czego nadal masz unikać, gdy poznasz, co miałeś uczynić dobrego.

5. Dowiesz się co masz czynić dobrego, gdy zrozumiesz, kto cię postawił na tym świecie i po co.

6. O gdybyś o tym często rozmyślał, jakżebyś postąpił w szkole mądrości!

7. Powiedz Mi na co się przyda być chrześcijaninem z nazwiska i co ci przyjdzie z tego, że masz pozory uczciwego człowieka?

8. Wielu rozprawia o honorze i uczciwości, a nie myślą o tym, że te słowa obciążą ich straszliwie w dzień sądu.

9. O jak wiele próżności i złości kryje się nieraz pod pozorami piękności i cnoty!

10. Rozmyślaj często o swoich grzechach, a nie ulękniesz się ofiary.

11. Rozważaj często Mą gorzką mękę, a nie będziesz folgował namiętnościom.

12. Myśl dużo i czyń wiele, a twój umysł i twoje serce nie pozostaną rolą nieurodzajną.

13. Już nieraz chciałeś uczynić coś dla Mej chwały, ale cofnąłeś się z bojaźni, byś przy tym nie popadł w jakąś winę.

14. Choć wielka jest twoja słabość, zgubniejsze jednak dla twej duszy lenistwo.

15. Bądź pokorny i wytrwały, a wyjdziesz zwycięzcą.

16. Jeśli nie możesz działać osobiście i czynnie, działaj przez twoje wpływy i jałmużny.

17. Jeśli nie umiesz pisać, możesz mówić; jeśli nie umiesz mówić, możesz się modlić.

18. Jeśli nie potrafisz nauczać, zawsze potrafisz budować.

19. Jak śmierć stale zbliża się ku tobie, tak ty powinieneś stale dążyć do umorzenia swych błędów.

20. Nie ma na ziemi szczęśliwszego losu nad los chrześcijan, co przez obfitość dobrych uczynków starają się coraz bardziej zabezpieczyć sobie zbawienie.

21. Czy ogarnia cię kiedy obawa piekła? Odzyskaj łaskę, potem żyj w niej i z nią współdziałaj i uczyń się jej apostołem, a nie doznasz szkody ze strony zguby wiecznej i ujdziesz największego nieszczęścia.

22. A może cię dręczy myśl, czy Bóg odpuścił ci już winy?... Pracuj dla Mojej chwały, a ustąpią te obawy. Ja nie odrzucam tych, co naprawdę szukają dróg Moich i nie odmawiam odpocznienia tym, co dla Mnie imają się pracy.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 37-39.

Powrót do Spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: