INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jak mam błogosławić Boga we wszystkim

1. Synu! Jeżeliś samotny, wesel się w duchu w Bogu twoim, ale jeżeli jesteś pośród braci, nie przestawaj wraz z nimi śpiewać Mi należnej chwały.

2. Błogosławcie Chrystusowi Panu Biskupi, błogosławcie Mu Biskupi i diecezje.

3. Błogosławcie Chrystusowi Panu plebani, błogosławcie Mu plebani i parafie.

4. Błogosławcie Chrystusowi Panu kapłani, błogosławcie Mu kapłani i świeccy.

5. Błogosławcie Chrystusowi Panu zakonnicy, błogosławcie Mu zakonnicy i pobożni.

6. Błogosławcie Chrystusowi Panu pokutnicy, błogosławcie Mu waszym umartwieniem.

7. Błogosławcie Chrystusowi Panu pracujący, błogosławcie Mu każdym przedsięwzięciem waszym.

8. Błogosławcie Chrystusowi Panu mężni, błogosławcie Mu waszymi zwycięstwy.

9. Błogosławcie Chrystusowi Panu uczeni, błogosławcie Mu dziełami waszymi.

10. Błogosławcie Chrystusowi Panu artyści, błogosławcie Mu dziełami sztuki waszej.

11. Błogosławcie Chrystusowi Panu ojcowie, błogosławcie Mu wraz z rodzinami waszymi.

12. Błogosławcie Chrystusowi Panu nauczyciele, błogosławcie Mu z uczniami waszymi.

13. Błogosławcie Chrystusowi Panu panowie, błogosławcie Mu z bracią waszą.

14. Błogosławcie Chrystusowi Panu bogaci, błogosławcie Mu ofiarami waszymi.

15. Błogosławcie Chrystusowi Panu ubodzy, błogosławcie Mu znojem waszym.

16. Błogosławcie Chrystusowi Panu, którzy dzierżycie władzę, błogosławcie Mu waszym przykładem.

17. Błogosławcie Chrystusowi Panu, wysocy urzędnicy, błogosławcie Mu z podwładnymi waszymi.

18. Błogosławmy Mu prywatnie i publicznie, błogosławmy Mu w życiu i śmierci.

19. Błogosławmy Mu słowem i uczynkiem przez wszystkie wieki wieków. – Amen.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 196-198.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: