INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że idąc za tymi radami mogę stać się człowiekiem użytecznym

1. Synu! Wedle uczynków twoich sądzić i nagradzać cię będę i za miłosierdzie, miłosierdzia dostąpisz.

2. Jeśli prawdziwą jałmużnę dawać będziesz, dojdziesz do posiadania prawdy.

3. Za roztropną jałmużnę posiądziesz wiekuistą nagrodę.

4. Osiągniesz dobro najwyższe, jeśli rozdawać będziesz jałmużny prawdziwie dobre.

5. Za słowo pożytecznego upomnienia czeka cię pokój niezamąconej chwały.

6. Więcej znaczy dobra rada, niż trzy datki pieniężne.

7. Jedno dobre pisemko więcej zrobi, niż dziesięciu żołnierzy.

8. Lepsza to rzecz wpływać na dobry stan rzeczypospolitej, niż napisać najmędrszą rozprawę.

9. Jeśli prawa złe, społeczeństwa będą jeszcze gorsze.

10. Jeśli złe rozszerza się przez szkołę, wpływ jego będzie niesłychanie zgubny.

11. Jeśli trudno idzie budowa, i burzenie będzie trudne.

12. Jeśli nie zdołasz czynić dobrze, czy łatwiej ci będzie cierpieć złe?

13. Posiadać wiele, a niewiele robić, to gotować sobie ciężkie zgryzoty.

14. Stań się wszystkim dla wszystkich, by wszystkich poprawić.

15. Bądź magnesem który przyciąga żelazo, a nie traci przy tym własnych przymiotów.

16. Jeśli pasterz kładzie na się owczą skórę, chętnie idą za nim baranki.

17. Ale jeśli się stanie wilkiem drapieżnym, odbiegnie go trzoda.

18. Kto oddaje się lenistwu i nie unika złego, utraci i życie i dostatki.

19. Kto nie troszczył się nigdy o zbawienie dusz bliźnich, nie pomoże mu w godzinę śmierci modlić się za własną.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 142-144.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: