INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, żem winien być bardzo pokorny, by śpiewać Chrystusowi pieśń chwały

1. Winieneś być bardzo świątobliwym i głęboko pokornym, jeśli chcesz śpiewać w duchu psalm żywota i prawdy:

2. Chwalmy pokorni Boga pokornych, a będą prawdziwe uczynki nasze, uczynki naszej mądrości.

3. Chwalmy pokorni Boga pokornych, a będą sprawiedliwe i święte czyny nasze, czyny naszej sprawiedliwości.

4. Chwalmy pokorni Boga pokornych, a będą roztropne sprawy nasze, sprawy naszej roztropności.

5. Chwalmy pokorni Boga pokornych, a będą mężne uczynki nasze, uczynki naszego męstwa.

6. Chwalmy pokorni Boga pokornych, a będą pożyteczne uczynki nasze, uczynki naszej wytrwałości.

7. Chwalmy pokorni Boga pokornych, a będą trwałe dzieła nasze, dzieła naszej nadziei.

8. Chwalmy pokorni Boga pokornych, a będą owocne czyny nasze, czyny katolickiego działania.

9. Chwalmy pokorni Boga pokornych, a będą nagrodzone uczynki nasze, uczynki miłości bliźniego.

10. Chwalmy pokorni Boga pokornych, jako On jest wielbiony w Swej chwale, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 175-176.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: