INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O najlepszym sposobie zabezpieczenia swego losu

1. Upadli aniołowie dlatego, że nie chcieli Mnie uznać; upadną i ludzie, którzy uznać Mnie nie zechcą. Ale jeżeli z twojej winy brat twój upadnie, od ciebie żądać będę rachunku za duszę jego.

2. A jeśli twa nieprawość będzie przyczyną zguby wielu, za wszystkich odpowiesz.

3. Kto szkodzi Memu ludowi, tego gniew Mój napoi morzem goryczy.

4. Ja Pan straszliwego majestatu dla potężnych a niesprawiedliwych.

5. Jam jest Bóg zawsze zagniewany a ukryty tym, co są przyczyną bluźnienia imieniowi Memu.

6. Słowa Moje są głosem sprawiedliwości biednemu i bogatemu.

7. Jeśli twój występek był zgorszeniem bratu twemu, czyń zadość budując wielu przykładem cnoty.

8. A jeśli nauka twoja była przyczyną zguby wielu, nie wahaj się po siedemdziesiąt razy potępiać swe błędy, byś tak zbawił duszę swoją.

9. Ale jeżeli władzą, która dana ci była nad wieloma przyczyniłeś się do zgorszenia maluczkich, uczyń się sługą wszystkich, tak biednych jak i bogatych.

10. Po cóż szukasz wolności, jeśli nie umiesz używać jej na to, by burzyć niesprawiedliwość?

11. Kto jest niewolnikiem samego siebie, nie znajdzie wolności, [jak] tylko w poddaniu się sądom Moim.

12. Jam Ojcem biednych i Ja wywyższam pokornych.

13. Jam głosem cichych i pokojem miłośników pokoju.

14. Jeżeli biedny grzeszy przeciw samemu sobie, na jego nieszczęście pozwolę, by się zbogacił.

15. Ale jeżeli biedny zgrzeszy przeciw bogatemu, nie wyjdzie ze swej biedy, owszem, dozna w dwójnasób niedoli i nędzy.

16. Lecz biada bogaczowi, co grzeszy przeciw biednemu! Bogactwa jego zaciążą nad nim ciężkim brzemieniem, a niesprawiedliwości jego jak łańcuch żelazny pociągną go w przepaść.

17. W dzień objawienia sprawiedliwości Bożej, nikomu na drwiny mieć się nie będzie.

18. Oddam każdemu wedle uczynków jego i każdy padnie na tę stronę, na którą się chyli.

19. Póki czas, wykupuj się ze swej niewoli; jałmużnami czyń zadość za grzechy.

20. Dawaj z tego co masz, a dodanem ci będzie to, czego ci braknie.

21. Błogosławiony, który dobrze czyni duszom; błogosławiony, kto dobrze czyni duszom i ciałom.

22. Jest mędrcem prawdziwym, kto umie czynić dobrze.

23. Ten jest i dla siebie prawdziwie roztropnym, kto stara się dobrze czynić bratu swemu.

24. Jest bardzo roztropnym, kto czci i wspomaga sługi Moje, bo przez to cześć oddaje i pożytek przynosi wszystkim.

25. Kto więcej otrzymał, więcej ma dawać, a im ciężej kto obraził Mą sprawiedliwość, tym więcej powinien uczcić Mą dobroć.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 25-28.

Powrót do Spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: