INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Co mam czynić dla dusz zbawienia

1. Już kontent jesteś z siebie Mój synu? Już ci się zdaje żeś dużo zrobił?

2. Jeżeli uczynki świadczą o twej cnocie, a cnota zaleca twe uczynki, wtedy wolno ci się cieszyć ze sprawiedliwymi, albowiem imię twoje zapisane jest w niebiesiech.

3. Dobry sługa nigdy nie mówi: dosyć, bo nie szuka swego spoczynku, ale chwały Bożej.

4. Raz pisz, inny raz przemawiaj; to znowu obmyślaj plany, wykonywaj je i doprowadzaj do końca, albo współdziałaj z pracami innych – ale nigdy nie myśl o sobie, chyba na to by pokonywać swe namiętności i coraz doskonalej ćwiczyć się w poświęceniu i czystości intencji.

5. Im więcej dla Mnie uczynisz, tym mniej dowierzaj samemu sobie.

6. Nie trwóż się próżno i nie ustawaj, Jam ostoją ufających we Mnie.

7. Módl się, pracuj, zwyciężaj, przyczyniaj się do wywyższenia Kościoła Mego, bo wszystko to winien światu katolik.

8. Czy w górę spojrzysz – wiedz, że Bóg więcej jeszcze od ciebie wymaga; czy w dół wzrok spuścisz, wiedz, że jeszcze nie dość czynisz dla bliźnich.

9. Jam cię wywołał z nicości, abyś był narzędziem Mej chwały.

10. Jam cię wyrwał z przepaści, abyś miłował brata swego.

11. Jam cię wcielił do Mego mistycznego ciała, abyś był użytecznym jego członkiem.

12. Jam ci nagotował wesele wieczne, jeśli okażesz się dzielnym w tym życiu.

13. Jeśli zapobiegłeś choćby jednemu tylko grzechowi i jednego grzesznika wprowadziłeś na drogę poprawy, raduj się w duchu, bo zaprawdę przyniosłeś chwałę Bogu i nie na darmo otrzymałeś duszę swoją.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 157-159.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: