INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że mi potrzeba wielkiej siły, by dokonać przedsięwzięć

1. Synu! Im gorsze czasy, tym wyższe powinny być wzloty twoje.

2. Jeśli Mnie zaufasz, wolnym będziesz od próżnych obaw o wynik twych usiłowań.

3. Jakże wysilać się powinien, kto Boga ma po swej stronie!

4. Wygnaj ze serca smutki i bojaźni! One się rodzą z twej małoduszności i z poduszczeń nieprzyjaciela.

5. Jeśli w czym innym nie zwyciężyli twoi przeciwnicy, niechże nie tryumfują z twego zniechęcenia!

6. Gorliwy chrześcijanin wtedy najwięcej pracuje, gdy jego praca najpotrzebniejsza i trud najchwalebniejszy.

7. Jeśli z Moją łaską czynisz co możesz, już odniosłeś zwycięstwo i już trzymam w ręku wieniec nagrody.

8. Mnie nie potrzeba, byś zwyciężył Moich nieprzyjaciół, ale tobie potrzeba byś czynił co możesz.

9. Choćbyś na razie nie odniósł wyraźnego zwycięstwa nad bezbożnym, już to jest zwycięstwem, że zachowałeś się, jak na mężnego żołnierza przystało!

10. O jak wiele rzeczy jeszcze nie pojmujesz i jak ciasne masz serce!

11. Zwyciężyć, to odpowiedzieć Mym planom.

12. Zwyciężyć, to pracować do upadłego dla Mej chwały.

13. Zwyciężyć, to pokonać własną swą niemoc.

14. Zwyciężyć, to nie porzucać pracy dla poduszczeń szatańskich.

15. Zwyciężyć, to uczynić co było można, a potem od Mej Wszechmocy wyglądać tryumfu.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 132-133.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: