INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI
 

O tym, że mi potrzeba dużo konsekwencji, by móc iść za Mistrzem moim

l. Synu! Mówisz dużo, a robisz mało!

2. Trochę Mi dajesz, resztę zachowujesz samemu sobie.

3. Mówisz, że pragniesz, bym był znany i czczony przez ludzi, a ciągle myślisz o własnej chwale.

4. Bolejesz nad grzechami świata, a nie opłakujesz swych własnych.

5. Wszędzie coś znajdujesz do krytyki lub nagany, ale sam się nie poprawiasz.

6. Mówisz Mi: kocham Cię mój Boże! – a służyć Mi nie chcesz.

7. Narzekasz na zaciekłość wrogów Moich, a wynosisz ich zasługi i rozgłaszasz ich powodzenie.

8. Mówisz, że Mnie kochasz nade wszystko, a za chwilę czynem temu kłam zadajesz.

9. Zapierasz się Mnie po wiele razy, by się nie zaprzeć sam siebie.

10. A kiedy indziej jeszcze zapierasz się siebie, by się nie sprzeciwić największym Mym wrogom.

11. Pragniesz pociech i radości wewnętrznych, a oddajesz się zabawom światowym.

12. Co tylko masz, Mojem jest, a ty to obracasz na próżnostki.

13. Chcesz być dobrym katolikiem, a wyżej cenisz rzeczy ziemskie i liche niż wieczne i Boże.

14. Dziś pragniesz dobrze czynić, by się zbawić, a jutro robisz źle i ledwie pamiętasz, że narażasz się na potępienie wieczne.

15. Raz chciałbyś iść do nieba, drugi raz rad byś tylko piekła uniknąć.

16. Na cóż ci się zdadzą pacierze, jeśli się dajesz unosić swym żądzom i pożądliwościom?

17. Cóż po twoich dobrych uczuciach, jeśli nie są dobre twoje uczynki?

18. Jak potrafisz być chrześcijaninem, gdy wzgląd ludzki taką ma moc nad tobą?

19. Chciałbyś być katolikiem dla siebie i w życiu prywatnym, a ja chcę byś nim był publicznie i dla Mnie.

20. O synu mój! Ileż to razy pragnąłeś być cnotliwym, a ile razy niestety przeczyłeś samemu sobie!
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 20-22.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: