INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jak wszystko skłania mnie do miłosierdzia

1. Cóż ci z tego, co posiadasz, jeśli twej duszy zbywa na dobrach prawdziwych?

2. Wielka to rzecz dobrze czynić ciałom, ale o wiele pożyteczniejsza dusze wspomagać.

3. Jeśli twe dostatki ci nie służą dla nieba i wzrostu w cnocie, będziesz jak płonne drzewo, co wiele ma liści, a nie przynosi owocu.

4. Zważ jak wielu wtrącają w błąd podstępy niezbożnych. Wielu dlatego wierzy kłamstwu, że nie znają nauki prawdy.

5. O jak twarde masz serce, jeśli tyle zła cię nie porusza!

6. O jakże trudno wnijdziesz do bram niebieskich, gdy tak wielkim ciężarem obciążyłeś skrzydła swego ducha!

7. Narzekać będą biedni na Mą Opatrzność, ale za ich szemrania ty odpowiesz.

8. Pozostaną bez owocu wysiłki dobrych, lecz tobie przypisaną będzie niemoc dobrych zamiarów.

9. Biada ci, jeśli niechętnie wspomagasz dobrych, a szerzysz zbytek wystawnością twego życia.

10. Każdy niech żyje według swego stanu, ale bogaty powinien być datnym i hojnym.

11. Kto nie chce dawać na Moją sprawę, komuż co da z miłości ku Mnie?

12. A kto nie daje z miłości ku Mnie, kogóż uwielbia?

13. Za każdym dobrym czynem idzie cześć i chwała, a kogóż chwalą twoje uczynki?

14. O sługo nieużyteczny, który szukasz własnych korzyści a Mnie nie służysz! O drzewo niepłodne, które nie rodzi dla Mnie owoców!

15. Gorliwość pierwszych wiernych składała całą majętność u nóg apostołów, a ty wzbraniasz się oddać na najświętsze apostolstwo tego nawet, co ci zbywa?

16. W każdym ubogim Ja mieszkam i Ja odbieram, co on otrzymuje z twej ręki.

17. Jeśli dajesz na utrzymanie ciała, dobre to i nieraz konieczne.

18. Jeśli łożysz na pokarm duchowy, lepsze to i prawie zawsze pełne pożytku.

19. Jeśli są na świecie bogacze pasożyty i ostatni nędzarze, to tylko dlatego, że zdeptano naukę Moją.

20. Dobro duszy nieraz zależy od tego, by ciału nie schodziło na tym, co potrzebne.

21. Ale i cnota na odwrót niezmiernie wpływa na zdrowie ciała.

22. Ja opatruję wszystkich i nie zapominam o nikim.

23. Gdzie dwóch się wiąże dla wspomagania wielu ubogich w imię Moje, jestem wśród nich jako Ojciec miłosierdzia.

24. Gdzie trzech pracuje dla dobra wielu bogatych, jestem wśród nich jak król na stolicy.

25. Gdzie wielu się mozoli dla sprawy Mojej nad wielkim czy nad małym, nad doczesnym czy nad wiecznym, tam Moja rozkosz i chwała.

26. O gdybyś kochał się w skarbach wiekuistych tak, jak podobasz sobie w znikomych, wiele czci przyczyniłbyś Mi na ziemi, a wiele chwały pozyskałbyś sobie w niebie.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 138-141.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: