INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Kilka pobudek do prawdziwej gorliwości

1. Staraj się czynić dobrze, a będziesz Moim naśladowcą.

2. Jeśli jesteś światłem, oświecaj; jeżeli ogniem, zapalaj; jeżeli wodą, ochładzaj; jeżeli solą, oczyszczaj i zachowuj w czystości dusze bliźnich.

3. Rozważ, jakie masz przymioty i badaj, gdzie największe potrzeby.

4. Im bardziej pogłębisz swe sądy, tym pewniej się przekonasz, że środki czysto społeczne i ludzkie zaledwie w pewnej mierze zdołają zapobiec złemu.

5. Najlepsze rozwiązanie kwestii jest to, które serca ludzkie przemienia.

6. Działanie społeczne tym bardziej jest społecznym i skutecznym, im szczerzej dąży do pożytku ludzi i im bardziej liczy na wpływ łaski z nieba.

7. Jeśli będziesz wielkim malarzem, a szczerym katolikiem, powiadam ci, że więcej sprawisz, niż wielki kaznodzieja wspaniałą apologią.

8. Jeśli będziesz wielkim uczonym, a gorliwym katolikiem, bardziej się przysłużysz Mej sprawie, niż ten, kto swoją gorliwość zakłada na słowach.

9. Jeśli będziesz wielkim mężem stanu, a przy tym wybitnym katolikiem, więcej osiągniesz niż ten, co wyłącznie oddaje się pobożności.

10. Staraj się, by Mnie nie brakło w uczonych akademiach i głębokich zagadnieniach i w licznych zebraniach i w wielkich interesach.

11. Jeśli nauka ma swych uczonych, a interes ludzki swe rachuby i jeśli wiedza ma swe zagadnienia, a działanie rozwija swe siły – i Ja powinienem panować nad tym, co Moje i nie pozwolę, by cokolwiek wyłamywało się spod Mej władzy, albo żeby Mnie opuszczali uczniowie Moi.

12. Gdzie masz oddawać Mi chwałę? Dokąd ma sięgać twój wpływ? Gdzie macie pokazywać, żeście synami Potęgi, Mądrości, Dobroci, Królestwa pokoju wiecznego? Wszędzie.

13. Są tacy, co wystawiają sobie, że wystarczy cześć Mi oddawać przez same praktyki pobożne i że nie żądam od nich żadnej innej pracy dla sprawy pokoju między ludźmi i między człowiekiem a Bogiem. O jak wielki to błąd i ciężkie złudzenie!

14. Jeden dobry uczynek spełniony publicznie zrodzi w sercach bliźnich dziesięć dobrych aktów wewnętrznych.

15. Bądź katolikiem w nauce, w polityce, w przemyśle i we wszystkich gałęziach działalności ludzkiej, a spełnisz wielki akt miłości.

16. Nauka i sztuka, handel i wszystkie rodzaje ludzkiej pracy żebrzą o jałmużnę prawości, świętości, dobroci, a któż ją ma dawać, jeśli nie ty?

17. Ja Słowo Ojcowskie, równy i współistotny Ojcu Syn Boży, stałem się człowiekiem i w Mej Osobie zjednoczyłem Boskie i ludzkie, ziemskie i niebieskie przymioty, a ty miałbyś pozostawiać w zaniedbaniu lub oddawać w moc niezbożnych tę pracę społeczną, której pierwszym źródłem nie co innego, jeno morze wiekuiste, jeno żywot bez końca, jeno światłość prawdziwa i Boże na ludzi działanie?
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 179-182.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: