INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Co Mistrz mój mówi do mnie, abym pracował dla pokoju

1. Synu! Pierwszy, który powinien być wolny – to Ja; pierwszy, który powinien być szanowany – to Ja; pierwszy, który powinien wpływ skuteczny wywierać na ludzi – to Ja.

2. Tym wolniejszym będzie naród, im więcej przyzna Mi wolności; tym bardziej przestrzegać będą praw ludzkich, im lepiej zachowywać będą prawa Moje; im głębiej sięgnie Mój wpływ na ludzi, tym skuteczniejszy i płodniejszy będzie wpływ innych.

3. Miłuj obowiązek, a najdziesz prawo; szukaj posłuszeństwa, a najdziesz porządek; pilnuj milczenia, a przyjdzie praca; broń sprawiedliwości we wszystkich warstwach, a zapanuje pokój.

4. Pracuj gorliwie; staraj się łączyć ludzi na podstawie Mych zasad i cnót, a otrzymasz nagrodę wieczną.

5. Synu Mój! Zdobędziesz sobie, chwałę za chwałę, zaszczyt za zaszczyt, nagrodę za służbę, jeśli się zachowasz jako wierny Mój przyjaciel.

6. Im więcej Mi oddasz chwały zewnętrznej i im więcej Mi posłużysz pracą nad dobrem bliźnich, tym więcej otrzymasz chwały wewnętrznej i wzmocnienia na duchu.

7. Dwie rzeczy napełniają zdumieniem aniołów Moich: żem Ja was tak umiłował i że człowiek ma serce tak skąpe i umysł tak ciasny.

8. Bądź roztropnym, bądź mądrym, a pracuj póki jeszcze masz czas.

9. Jeśli nie jesteś bardzo pracowitym, jakże masz wiedzieć, co to spoczynek? Jeśli nie jesteś nikomu pożytecznym, jakże będziesz uczniem Moim? Jeśli nie pracujesz dla Mej sprawy, jakże zasłużysz na zwycięstwo?

10. Odpoczniesz w Moim pokoju, jeśli się staniesz apostołem zbawienia i pokoju.

11. Mój pokój nie jest takim, jakim go obiecuje świat, ale jakim go daje zwycięstwo nad światem.

12. Im większą wolnością cieszyć się będzie zło, tym mniej wolności mieć będzie dobro.

13. Im mniej wolności mieć będzie dobro, tym bardziej skrępowana będzie wolność.

14. Im mniej swobody mieć będzie wolność, tym mniej wolności mieć będzie prawo.

15. Im mniej wolności mieć będzie prawo, tym mniej wolnym będzie obowiązek.

16. Im mniej wolności mieć będzie obowiązek, tym mniej będzie dobrej woli, płodnego pokoju i prawdziwej wolności.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 185-187.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: