INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jak zdobywać prawdziwe bogactwa

1. Synu Mój! Przeciw błędowi i złości nie używaj broni szatańskiej i cielesnej, ale czystej i duchowej.

2. Od łaski Mojej zależy skuteczność w obronie i rozszerzaniu dobra.

3. Im doskonalej zjednoczysz się ze Mną i im pełniej zaufasz potędze Mego ramienia, tym większych dzieł dokonasz i większe korzyści osiągniesz.

4. Czego nie dokażesz pracą, to wyjednasz modlitwą.

5. Jest Mi bardzo miłą gorąca modlitwa, gdy idzie z nią w parze sumienna praca.

6. Jeśli cię nie stać na szersze działanie, módl się gorąco za pracujących.

7. Jeśli masz małe siły, pracuj wiele, a jeśli wielkie, nie opuszczaj żadnego dobra.

8. Ty chodź koło Moich spraw z czystą intencją, Ja dopilnuję twoich interesów.

9. Ale znów nie zaniedbuj z lenistwa spraw własnych, bo zasłużyłbyś na miano, nie katolika, lecz głupca.

10. Jeśli jednak zrządziłem, by wszystkie wysiłki twoje szły na marne, nie wzbraniaj się przyjąć z Mej ręki łaski niepowodzenia.

11. Dam zwycięstwo temu, który ze Mną zwycięża.

12. Umiłuję i wywyższę tego, który Mnie miłuje i wielbi.

13. Jeśli prawdziwie dbasz o dobra wieczne, potrafisz dla nieba doczesne dobra wyzyskać.

14. Jeśli chcesz uchodzić za cnotliwego, pokaż Mi twe dobre uczynki.

15. Powiedz Mi, jak dbasz o własną duszę, jeśli targujesz się z Kościołem Moim?

16. Powiedz Mi, w kim położyłeś nadzieję, jeśli nie cenisz sobie modlitwy?

17. Pożyteczniejsza światu jedna dusza czysta, niż miliony silnych a skalanych.

18. Pożyteczniejsze ludziom życie pokutne jednej duszy świętej, niż miliony nadętych mówców.

19. Nie powinieneś jednak zostawiać w mocy nieprzyjaciół godziwych a skutecznych środków praktycznego działania, bo żyjesz na ziemi wśród ludzi, nie w niebie wśród aniołów.

20. Rozpoczynaj swe prace od pokornej modlitwy; módl się pokornie w miarę jak praca postępuje; nie zapominaj i na końcu pokornym sercem modlić się do Boga.

21. Nic tak płodnego na ziemi, jak prawdziwa pokora. Ona ściąga na ziemię łaski niebieskie i Mnie samego wraz z nimi.

22. Z modlitwą, pokorą i czystością, potrafisz pracować i walczyć; bez tych cnót, może narobisz hałasu, ale nie zbierzesz żadnego owocu.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 151-153.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: