INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Czemu podobne jest królestwo dobrych uczynków

1. Królestwo czynu podobne jest dobremu pływakowi, co rzuca się w głębię, by uratować tonącego, a potem z wielkim wysiłkiem wynosi drogi ten ciężar na brzeg bezpieczny.

2. Królestwo czynu podobne jest do pochodni, która sama się trawi, by rozesłać światło na wszystkie strony, a promieniom jej nie szkodzą ani ciemności, ani brzydkość miejsc, które oświeca.

3. Królestwo czynu, to koło, które w ciągłym wzroście, w miarę, jak postępuje w dobrym, coraz większe zatacza kręgi.

4. Człowiek, który umie rozmyślać, gdy zacznie działać, doskonałością swych czynów da dowód, że rozmyślał dobrze.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 224-225.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: