INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O niektórych wskazówkach pożytecznych w życiu społecznym

1. Synu! Wielu pragnie bym ich miłował, ale niewielu oddaje Mi się na służbę.

2. Wielu jest takich, co pragną nagrody, lecz mało takich, co umieją dla Mnie ponieść ofiarę.

3. Wielu Mnie uwielbia z pobudek światowych; mało kto staje w Mej obronie, gdy ludzie Mną gardzą.

4. Każdy chciałby mieć cząstkę w Mej chwale, lecz nie każdemu chce się ćwiczyć w Mych cnotach.

5. Iluż jest takich, co szukają czci ludzkiej, gdy niebo nimi gardzi.

6. I takich, co pragną zaszczytów, a cnota się z nich śmieje.

7. Iluż jest takich, co gonią za sławą, a są tyranami dla biednych.

8. I takich ilu, co żyją bez pamięci na niebo, a nie myślą, że śmierć ich ściga.

9. Jakież mnóstwo tych, co sami brnąc w grzechach, podają się za przewodników prostaczkom.

10. Jeśli chcesz pracować ludziom na pożytek, musisz mieć wzrok sięgający do głębi serc.

11. Gdy człowiek jest sam ze sobą, wtedy wychodzi na wierzch, co kryło się na wewnątrz.

12. Gdy trafi się sposobność, wtedy wychodzą na jaw skłonności człowieka.

13. W chwilach używania zwykł człowiek zdradzać swoje przywary.

14. Kto się obejrzał i pewny jest, że go nikt nie widzi, zaczyna robić to, ku czemu serce go ciągnie.

15. Kto mówi w wielkim gniewie, zdradzi się z tym, czego naprawdę pragnie.

16. Nie dowierzaj czczym pozorom, ni mnogim grzecznościom.

17. Nikim nie pogardzaj dla jego błędów lub niedoskonałości.

18. Jeśli widzisz grzechy, to szukaj na nie skutecznego lekarstwa.

19. Lekarz nabiera ducha, gdy odkryje źródło choroby i choćby sam chory był sprawcą swej niemocy, tym bardziej doń się przywiązuje im lepiej wypełnia swój obowiązek. Ale miłując chorego nie przebacza chorobie i tam, gdzie potrzeba, nie waha się użyć i noża.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 83-85.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: