INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jak mam pracować, by nikomu nie wyrządzić szkody

1. Im więcej pokochasz zaparcie, tym mniej będziesz przeciągał próżne rozprawy.

2. Jakże chcesz odnieść zwycięstwo nad bezbożnymi, gdy siejesz niezgodę i rozdwojenie wśród tych, których ci dałem za przyjaciół?

3. Błogosławiona szczerość i prostota, bo zjedna dobrej sprawie wielu zwolenników.

4. Kto w samym sobie nosi niepokój, ten wszędzie napotka na nieprzyjaciół.

5. Trzema rzeczami brzydzę się w uczniu Moim: Gdy nie dba o sprawę Moją, gdy jej broni dla własnej korzyści, gdy tak niebacznie dla niej pracuje, że jej interesom szkodzi.

6. Chcesz li pożytecznie pracować ze Mną, zwalczaj samego siebie.

7. Jeżeli chcesz działać bezpiecznie, pragnij raczej podlegać, niż rozkazywać.

8. Gdzie gorliwość przechodzi w gniew, trudno uniknąć grzechu.

9. Jeśli twój bliźni błądzi z nieświadomości, wspomóż go nauką swoją.

10. Ale jeśli grzeszy z przewrotnych zasad fałszywej mądrości, staraj się zapobiec szkodzie, którą wyrządza swym wpływem.

11. Wielkie akty cnót to najlepsze antidotum przeciw truciźnie błędu.

12. Najprzedniejszym środkiem do pozyskania grzeszników, to praktyka drobnych, codziennych cnót.

13. Jeśli chcesz na pewno nie pobłądzić w obronie prawdy, bądź posłusznym w duchu miłości.

14. Bardzo dobra będzie twa nauka, jeśli ją zalecą zaparcie samego siebie i pokora.

15. Wtedy bezpieczne będą twe zasady, gdy będą zgodne z nauką Namiestnika Mego na ziemi.

16. Kto cię postawił na to, byś sądził i rozstrzygał? Bacz by cię nie uwiodła próżność twoja.

17. Zrób rachunek sumienia, a potem daj Mi odpowiedź.

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 249-251.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: