INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O taktyce, której trzymać się trzeba dla dobra całego świata

1. Jużem ci wiele rzeczy powiedział, a i tak jeszcze jesteś nowicjuszem.

2. Jeśli siła sprawy zależy od liczby stronników, używaj wszystkich dozwolonych środków, by ich pomnożyć.

3. Niezbożni pozostawią cię chętnie przy dobrych zasadach, byleś nie przeszkadzał zgubnemu ich działaniu.

4. Gdy niezbożnik przyjdzie do władzy, naśmieje się z twoich praw.

5. Jeżeli sprawa wymaga współdziałania wielu, łącz się z drugimi do pracy, a przyniesiesz pożytek społeczeństwu.

6. Wtedy owoc pracy najmilszy, gdy zrodził się za wspólnym wysiłkiem.

7. Co człowiek zdobędzie własną pracą, to najwyżej ceni.

8. Nic tak nie pobudza do wysiłku, jak potrzeba obrony praw własnych.

9. Kto nie chce być niewolnikiem złego, musi pracować i walczyć o dobro.

10. Kto spodziewa się po niezbożnych swobody i tolerancji, spodziewa się dobrych owoców ze złego drzewa.

11. Gdy złe bierze górę, wolność upada.

12. Nie może być tolerancji, gdzie złe dumnie podnosi głowę.

13. Gdy okoliczności pozwalają ci korzystać z praw, tym pilniej wypełniaj swe obowiązki.

14. Cóż poczną maluczcy słabi i ubodzy, gdy przewrotność odniesie tryumf nad obrońcami dobra?

15. Często się zdarza, że to najlepsze, co najpotrzebniejsze, nie to, co zdaje się być najdoskonalszym.

16. Gdy naród zrozumie, że pracując dla Kościoła, pracuje zarazem dla narodowego dobrobytu, nabierze odwagi i pracę swą przyozdobi w nadprzyrodzone blaski.

17. Jeśli będziesz ciągle stał w miejscu, oczekując ziszczenia swych ideałów, ulegniesz pod ciężarem brutalnej rzeczywistości.

18. Jeśli zawsze kochać się będziesz w jednej tylko formie, utracisz samą treść rzeczy.

19. Dziś jedna rzecz jest ci możliwa, jutro, gdy postąpisz, pokaże się możliwą inna.

20. Kto trzyma w ręku korzenie, jest panem i drzewa; kto ma w ręku jednostki, do tego należy i naród.

21. Kto pracuje dla Mej sprawy wśród ludu, ten zbawi wszystkie stany społeczeństwa.

22. Jeżeli tryumf dobrej sprawy zależy nieraz od jednego głosu przy wyborach, powiedz Mi synu, jak możesz o sto głosów nie zabiegać.

23. Żadnego przeciwnika Mej sprawy nie pokonasz, jeśli zwalczać ich będziesz wszystkich na raz.

24. Temu najpierw wydaj walkę, którego możesz najłatwiej pokonać.

25. Na razie czyń to, co najwłaściwsze na chwilę obecną; potem przyjdzie kolej na resztę.

26. Jeśli chcesz stawiać czoło wszystkiemu złemu od razu, utracisz pokój i uwikłasz się w trudności.

27. Jeśli dwóch z pomiędzy was z tym samym wrogiem ma walczyć, pomagajcież sobie wzajemnie!

28. Najlepszy sposób walki, to wyświadczyć przeciwnikowi coś dobrego i nawrócić go tak na dobrą drogę.

29. Jeśli sam zwyciężony pochwali twoje zwycięstwo, podwójny tryumf odniosłeś.

30. Błogosławiony, którego serce kocha prawdziwie: mieczem jego będzie miłość i prawda.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 210-213.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: