INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Kilka wskazówek, które nieraz przydać się mogą

1. Synu! Jeśli nie uczestniczysz w ogólnej pracy Kościoła Mego, już przez to samo przeszkadzasz i burzysz.

2. Jeśli nie imasz się czynu, i na tym tylko poprzestajesz, że płaczesz, albo zaczepiasz drugich, powiedzą, że albo masz złe zasady, albo mając dobre, według nich nie żyjesz.

3. Dobroć zawsze skłonna do czynienia dobrze, zawsze ochotna do pracy i zawsze ma co czynić, czy to na wewnątrz, czy na zewnątrz.

4. Ale są tacy, co zamiast być mężami czynu, są tylko narzędziami rozstroju.

5. Zdaje im się, że wiele czynią, gdy wiele narobili niepokoju.

6. Czterech rzeczy musisz nade wszystko się wystrzegać, jeśli chcesz być użytecznym dla Mej sprawy: niezdecydowania, lenistwa, niestałości i rozdwojenia pośród własnego stronnictwa.

7. Unikniesz ciężkich błędów, jeśli nauczysz się zastanawiać, kochać, pracować i cierpieć.

8. Popadłbyś w ciężkie błędy, gdybyś sądził, żeś bardzo sprawiedliwy i bardzo potrzebny.

9. Nie odpychaj tych, których Ja nie odpycham.

10. Nie potępiaj tych, którym Ja nie odmawiam Mej łaski.

11. Nie odsuwaj tych, których Ja staram się przyciągnąć.

12. Jeżeli kto pracuje ci za dwóch, staraj się, by pracował za czterech, a z intencją coraz to czystszą.

13. Synu! Jeśli chcesz uczyć się dopiero od bezbożnych, bardzo smutno będą wyglądały sprawy twoje i zawsze za późno użyjesz tak środków, jak lekarstw.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 194-195.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: