INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O naukach, jakie mi daje miłość Chrystusowa

1. O Miłości, któraś z nieba zstąpiła na ziemię dla miłości ludzi, wlej w serca dar kochania.

2. Im mniejsze początki a czystsze intencje, tym pożyteczniejsze będą twe przedsięwzięcia i pewniejsze ich owoce.

3. Jeśli jednemu czynisz dobrze, działasz jak pojedynczy człowiek; jeśli czynisz dobrze całemu społeczeństwu, za całe społeczeństwo staniesz.

4. Lichy to środek, który wspomaga niewielu ludzi i na chwilę; dzielnym jest ten, co służy wielu ludziom i na długo.

5. O dobra mistrzyni, święta Miłości, daj uczniom Moim umiejętność kochania!

6. Postawiłem cię w Kościele, byś zdziałał wiele dobrego; naucz się synu robić dobrze.

7. Kto koniecznie chce sam wszystko wykonać, zazwyczaj żadnych nie zbierze owoców.

8. Gdzie dwóch bierze się do rzeczy, z pewnością coś osiągną, jeśli wspomagają się wzajem.

9. Ale jeżeli wielu razem będzie Mi służyć z czystą intencją, ich dzieła będą podobne bogatemu i potężnemu miastu.

10. Nic tak nie zapewnia dobrego skutku, jak należyte podporządkowanie.

11. Im ogólniejsze jest dobro, tym więcej ma w sobie Bożego pierwiastka.

12. Środki działania tym skuteczniejsze, im prostsze.

13. Im mniej będziesz myślał o sobie, tym chętniej inni pójdą za tobą.

14. Im więcej będzie wśród was miłości wzajemnej, tym mniej ustaw wam będzie potrzeba.

15. Wiele zdziałacie uczynkami waszymi, jeśli łaska Moja doda im siły.

16. O Miłości, oświeć przyjaciół Moich, by umieli kochać i miłością nawracać swych nieprzyjaciół.

17. Jako Ojciec Przedwieczny przeze Mnie i ze Mną i we Mnie odbiera cześć i chwałę, tak sprawi Ojciec Mój, by przeze Mnie, ze Mną i we Mnie oddawali Mu chwałę wszyscy uczniowie Moi.

18. Gdyby wszyscy stali się jedną duszą i jednym sercem, zaprawdę, że wielką przynieśliby chwałę.

19. Przeciw tym, co miłują się prawdziwą miłością, cóż zdołają wszystkie moce piekielne?

20. Któż potrafi oderwać Mych uczniów od miłości Mojej, jeśli są czyści i pokorni i prostej a szczerej intencji?

21. O Miłości, któraś sprawiła, żem umarł na krzyżu za nieprzyjaciół, zapal swym ogniem przyjacioły Moje!

22. O jakbyś się nauczył miłować nieprzyjaciół, gdybyś się wpatrzył we Mnie wiszącego na krzyżu!

23. Wiem Ja co miłość i boleść; wiem co kochanie i cierpienie.

24. Unosisz się zapałem na widok tylu złości i ogień z nieba przyzywasz na ziemię!

25. Ty byś już chciał mieć w ręku pioruny, a Ja bym chciał włożyć w nie magnes na ludzkie serca.

26. O jakże cię pociągnęła i wyróżniła miłość Moja i ile żeś otrzymał z dóbr Moich, a nie wiesz jeszcze, jakiego jesteś ducha!

27. O Miłości, która umiesz modlić się za nieprzyjaciół, nawróć Mego przyjaciela!

28. Kto miłuje, nie pobłaża grzechom, ale z Mą łaską nawraca grzeszników.

29. Kto miłuje, nie popiera błędów, lecz głosi prawdę nauczycielom fałszu.

30. Kto miłuje, nie pomaga do grzechu, ale stara się usunąć okazje i zgorszenia.

31. Kto miłuje, gdy widzi śpiącego w obojętności, nie przechodzi mimo, ale go budzi z miłością i przyczynia mu przyjaciół.

32. Kto miłuje, ten staje się własnością wszystkich, bo wszystkim służy, a od nikogo nie nauczy się nic złego.

33. Kto miłuje, zużywa się na dobre uczynki, a usług swych nie waży, by zbierać z nich chwałę.

34. Kto miłuje wreszcie, ten wszystkiego się spodziewa po Mej potędze i dobroci, bo wie, że bez Mej łaski buduje się na darmo.

35. O Miłości, któraś dała Mi ciało, bym miłował sercem cielesnym, daj umiłowanemu Memu wnętrzności prawdziwej pobożności i miłości prawdy!

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 242-246.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: