INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że nawet w dobrych uczynkach, wystrzegać się trzeba złudzeń

1. Synu! Niech cię nie mylą pozory zewnętrzne, ani nie uwodzą osobiste skłonności.

2. Milsze Mi są częstokroć i cenniejsze w Mych oczach uczynki obliczone na pożytek bliźnich, niż manifestacje wyłącznie pobożne, obliczone na rozgłos.

3. We wszystkich przedsięwzięciach, bacz od czego masz zacząć.

4. Tego się imaj przede wszystkim, co pewniejszy i rzeczywisty owoc przynosi.

5. Wiele rzeczy ludzie przedsiębiorą, raczej z próżności niż w duchu rzetelnej pobożności.

6. Cóż Mi za chwała z wspaniałej katedry, gdy biedni nie mają parafialnego kościoła?

7. Zapewne, że raz wypadnie wznosić ogromną bazylikę, lecz kiedy indziej chodzi o ubogą kapliczkę.

8. Co i gdzie jest potrzebne, to umieją rozsądzić ludzie o oku czystym.

9. W każdym dziele, do tego się przykładaj osobliwie, co zabezpiecza udanie się reszty.

10. A zwłaszcza pilnuj, by nieprzyjaciel nie obalił tego, co najważniejsze.

11. Jeśli ty wznosisz wielkie gmachy, a bezbożni robią co chcą, wnet zabiorą i twoje i Moje.

12. Czy przewrotnym istotnie chodzi o dobro ogółu? Nie o ogół im idzie ale o własny brzuch.

13. Brzuch jest bogiem ich zbrodni i drapiestwa, brzuch jest im celem oszustw i próżnych obietnic.

14. Żeś się też dotąd nie nauczył wężowej roztropności i ciągle ci się zdaje, że dobroć i głupstwo to jedno!

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 202-203.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: