INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

O tym, że dobry musi założyć fundament, kto chce uczynić wiele dobrego

1. Jeszcze ci mam wiele do powiedzenia: obyś uszu nadstawił i zrozumiał.

2. Jeśli chcesz bronić wiary katolickiej, broń jej przede wszystkim dobrymi uczynkami.

3. Dary Moje w taki sposób podnosić należy, by pokora nie poniosła uszczerbku.

4. Darem Moim jest wiara, którą wyznajesz i im więcej się z niej chlubisz, tym bardziej powinieneś uznawać w niej Mą łaskę.

5. Nie ma dla człowieka większego zaszczytu, jak być przyjętym na łono Kościoła Mego.

6. W porównaniu do tej godności, czymże są bogactwa i rozumy ludzkie? Niczym zgoła.

7. Gdybyś rozumiał, jaka to wielka i błogosławiona rzecz być chrześcijaninem, miałbyś litość dla niewierzących, nie pogardę.

8. Jeśli chcesz pouczać nieoświeconych we wierze, wiedz, że tym bardziej przyjdzie ci zaczynać od pierwszych początków, im więcej w nich znajdziesz umiejętności ludzkiej.

9. Nie wchodź w próżne spory z tym, który się kocha w błędzie; najlepsze przesłanki przeciw niemu to prawdy, które on sam uznaje.

10. Jeśli masz powagę wielkiego nauczyciela, pokaż przykładem jaką siłę posiada prawda.

11. Cnota i miłość to najlepsze bronie na obalenie i zawstydzenie fałszu.

12. Jak może być fałszywą nauka, za którą stoi moc Boża?

13. Czy może być zwodzicielem, kto za naukę, jaką głosi, umie umrzeć, a umrzeć pokornie i cicho?

14. Jeśli chcesz odróżnić prawdę od błędu, panuj nad samym sobą.

15. Im pokorniejszym będziesz i czystszym, tym pewniej znajdziesz drogę prawdziwą.

16. Wiele umieć, a nie mieć pewnych podstaw, jest to żyć w domu zbudowanym na słabych fundamentach, a wystawionym na wiatry.

17. Więcej znaczy mało umieć, a żyć świątobliwie, niż wielką mieć wiedzę, a prowadzić złe życie.

18. Lekkomyślność i próżność to najwięksi wrogowie prawdy.

19. Duma i fałszywa ambicja prowadzą zawsze do oszukania i błędu.

20. Prawda jest zawsze prosta i mocna; nigdy się nie zmienia, a im więcej jest zwalczana, tym bardziej błyszczy.

21. Synu! Wiele potrzeba cnoty, by nauczać nieumiejętnych, a wiele rozumu i pokory, by oświecać uczonych.

22. Jeżeliś dobrze utwierdzony w wierze, ćwicz się pilnie w naukach ludzkich; prawda jest siostrą prawdy, a wiedza jest bardzo pożyteczna do pozyskania ludzi dla Boga.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 74-76.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: