INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO

Katolik uczynkiem i prawdą

O. Gabriel Paláu SI

Jak skuteczne są przykłady Mistrza mojego

1. Wielkim darem niebieskim są Moje słowa: słuchaj ich, a wiele prawd zrozumiesz.

2. Wychowaj lud w cnocie i prawdzie, a zbawisz społeczeństwo.

3. Gdzie dużo nędzy a mało miłości, tam wybuchną piekielne nienawiści.

4. Pracuj dla dobra tłumów i znajdź lekarstwo na ich potrzeby, a uwierzą w twe prawdy i uznają twe cnoty.

5. Jam obdarzył wolnością niewolników; Jam wrócił kobiecie Jej wielkość; Ja dałem życie dziecku; Ja ubóstwo przybrałem w szlachetność.

6. Cała Moja nauka na korzyść maluczkich, a wszystką Mą chwałę przyobiecałem pokornym.

7. I dlatego pokochali Mnie maluczcy i pokorni, a wielcy oddali Mi pokłon.

8. Jam pamiętał o wszystkich i o każdym z osobna i dlatego złączyłem ich w jedno ciało.

9. Uczyniłem ich ludźmi i zrobiłem ich braćmi: żydów i pogan, oświeconych i barbarzyńców.

10. Jam stworzył wielką rodzinę chrześcijańską, byście wszyscy żyli społem jako dzieci Ojca Mego, który jest w niebiesiech.

11. Jam rozesłał apostołów na cały świat, aby rzucali ziarno Boże w serca i zbierali zeń owoc stokrotny.

11. Ja chcę, by każdy człowiek miał udział w Mej wielkości i żeby wszyscy stali się tak bogatymi przez łaskę, jakom Ja jest bogaty z natury.

13. Ja stałem się najmniejszym i najpokorniejszym ze wszystkich, aby nikt nie był upośledzony.

14. Przyszedłem, by oddać chwałę Ojcu Memu i na to stałem się poddanym ludzi i sługą wszystkich.

15. Zacząłem od przykładu, by pouczyć i uczniów Moich i ich nauczycieli.

16. Uszanowałem wielkich i umiłowałem pokornych: pytałem się doktorów, a nauczałem prostaczków.

17. Otwarłem usta z miłością i usiadłem pośród maluczkich.

18. Jeślim kiedy znalazł słowa twarde, piętnowałem nimi fałszywą cnotę i nadużycie dóbr Moich.

19. Własną ich bronią pokonywałem nauczycieli błędu.

20. Biada wam, którzy znacie prawdę! Biada wam, których stać na czynienie dobra! Biada wam, co macie wpływ i potęgę! Z tego wszystkiego zażądam ścisłego rachunku.
 

O. GABRIEL PALÁU SI, KATOLIK UCZYNKIEM I PRAWDĄ. Z hiszpańskiego oryginału przełożyli JAN POPIEL I KS. J. ROSTWOROWSKI SI, wydanie drugie, KRAKÓW 1910, ss. 122-124.

Powrót do spisu treści

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: