DROGI KALWARYJSKIE

 

CZYLI

 

KSIĄŻKA DO NABOŻEŃSTWA

 

SŁUŻĄCA DO UŻYTKU POBOŻNYCH

 

KALWARIĘ ZEBRZYDOWSKĄ ZWIEDZAJĄCYCH

 

Z DODATKIEM

 

HISTORII O CUDOWNYM OBRAZIE MATKI BOSKIEJ

 

ORAZ

 

HISTORII KLASZTORU I KOŚCIOŁA

 

Książkę tę zebrał i ułożył

 

O. STEFAN PODWORSKI OFM

 

były kustosz klasztoru

 

––––––––––

 

 

Drogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. (djvu, 35.8 Mb) (PDF)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Drogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie M. Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła. Książkę tę zebrał i ułożył O. Stefan Podworski, były kustosz klasztoru. Wydanie szesnaste. Kalwaria. Nakładem klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. 1938, str. 599. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) O. Jakub Wujek SI, Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona.

 

2) O. Guillaume Stanyhurst SI, Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych.

 

3) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

4) Ks. Zygmunt Golian, Pociecha dla dusz chrześcijańskich czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone "Traktatem o czyśćcu" św. Katarzyny Genueńskiej.

 

5) Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum z zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa.

 

6) Ks. Franciszek Proschwitzer, Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach.

 

7) Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła, a) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). b) Nauka o Różańcu świętym. c) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy.

 

8) Ks. Jakub Górka, Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

 

9) Ks. Marian Nassalski, a) Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia. b) Matka Boża Dobrej Rady.

 

10) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

11) Ks. Augustyn Arndt SI, Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych.

 

12) Ks. Tomasz Kowalewski, Liturgika, czyli Wykład obrzędów Kościoła katolickiego.

 

13) Ks. Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: