LITURGIKA

 

CZYLI

 

WYKŁAD OBRZĘDÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

 

DO UŻYTKU SZKOLNEGO I DOMOWEGO

 

ułożył

 

KS. TOMASZ KOWALEWSKI

 

Prałat Katedry Płockiej, Kustosz Muzeów: Diecezjalnego i Katechetycznego,

Profesor Seminarium Duchownego, b. Prefekt Gimnazjum Męskiego

i Żeńskiego oraz Szkoły Miejskiej w Płocku

 

––––––––––

 

 

Liturgika, czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego (djvu, 17.2 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

–––––––––––

 

 

Liturgika, czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego. Do użytku szkolnego i domowego ułożył Ks. Tomasz Kowalewski, Prałat Katedry Płockiej, Kustosz Muzeów: Diecezjalnego i Katechetycznego, Profesor Seminarium Duchownego, b. Prefekt Gimnazjum Męskiego i Żeńskiego oraz Szkoły Miejskiej w Płocku. Wydanie dwunaste z 26-ma ilustracjami. Płock. DRUK BRACI DETRYCHÓW. 1921, str. 112. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Liturgika, czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie. b) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. c) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. d) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

2) Ks. Alojzy Jougan, Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego.

 

3) Ks. Piotr Skarga SI, a) Nauki o Przenajświętszym Sakramencie. b) Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Pomazania, Kapłaństwa i Małżeństwa. c) Przy ślubie małżeńskim namowa kapłańska do oblubieńców.

 

4) Ks. Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

5) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej (wydanie pierwsze).

 

6) Ks. Edward Górski, Księga Psalmów. Tekst i komentarz.

 

7) Abp Szymon Kozłowski, Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej.

 

8) Ks. Jan Kurczewski, Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych.

 

9) Abp Piotr Mańkowski, Po naszemu. Pamiętnik liturgisty.

 

10) Ks. Zygmunt Golian, Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego.

 

11) Sac. Vincentius Smoczyński, Manuale quotidianum continens preces ante et post Missae Sacrificium atque alias preces ad usum Sacerdotum.

 

12) Ks. Antoni Nojszewski, Liturgia rzymska.

 

13) Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, Kazania o chwalebnej Eucharystii.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: