KAZANIA

 

O

 

CHWALEBNEJ EUCHARYSTII

 

PRYMASA STANISŁAWA KARNKOWSKIEGO

 

ARCYBISKUPA GNIEŹNIEŃSKIEGO

 

–––––

 

PRZEJRZAŁ I WYDAŁ

 

KSIĄDZ ANTONI CHMIELOWSKI

 

M. Ś. T.

 

––––––––––

 

 

Kazania o Chwalebnej Eucharystii (djvu, 130.1 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Kazania o Chwalebnej Eucharystyi Księdza Stanisława Karnkowskiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Przejrzał i wydał Ksiądz Antoni Chmielowski. M. Ś. T. Warszawa. W DRUKARNI STANISŁAWA NIEMIERY. PLAC WARECKI NR 16. 1885, str. XI+707+[1]. (Przedruk tych Kazań dokonany został z wydania, które wyszło w Krakowie, w Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, Roku Pańskiego 1602). (1)

 

Przypisy:

(1) Por. Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, a) O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich. b) Odezwa do Duchowieństwa całej Prowincji Gnieźnieńskiej.

 

2) Abp Ignacy Hołowiński, Mistrzowie słowa. Prymas Stanisław Karnkowski.

 

3) Ks. Dr. Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

4) Ks. Antoni Nojszewski, Profesor liturgii w Seminarium lubelskim, Liturgia rzymska.

 

5) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej.

 

6) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

7) Ks. Jakub Wujek SI, a) Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka. b) Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona. c) Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. d) Postilla Catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie. e) Grzech żydów i heretyków przeciwko Duchowi Świętemu.

 

8) Ks. Piotr Skarga SI, a) Nauki o Przenajświętszym Sakramencie. b) Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Pomazania, Kapłaństwa i Małżeństwa. c) O rozumieniu początku Ewangelii św. Jana, którą się na końcu Mszy czyta. d) Kazanie na dzień Trójcy Świętej. e) Kazanie na XXIV niedzielę po Świątkach. (O końcu świata i o Antychryście). f) O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej. g) O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. h) Pierwsze 354 lata historii Kościoła świętego wyjęte z "Rocznych dziejów kościelnych" kardynała Cezarego Baroniusza. i) Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok.

 

9) Ks. Antoni Chmielowski, a) Krótki rys historii kościelnej. b) Kwiateczki duchowne O. Ludwika Blozjusza OSB, czyli nauki i rady do pobożnego życia chrześcijan wyjęte z różnych jego dzieł wraz z niektórymi dodatkami z nauk św. Jana Marii Vianney'a. c) Rozmyślania o pokucie i jej warunkach. d) Słówko o ks. Tomaszu Młodzianowskim.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: